Kvaliteten i højsædet i konsumcenter

Der er fokus på både kvalitet og fødevaresikkerhed i planerne for et nyt konsumcenter på Strandby havn. Planerne for centret har efterhånden nogle år på bagen, og den eneste grund til, at man endnu ikke er gået i gang med at etablere det er, at Strandby Havn endnu ikke er godkendt til at få tilskud fra EUs FIUF-midler.

Havnens formand, Svend Erik Andersen, venter at konsumcentret vil give en øget omsætning på havnen. FOTO: KIM DAHL HANSEN

Havnens formand, Svend Erik Andersen, venter at konsumcentret vil give en øget omsætning på havnen. FOTO: KIM DAHL HANSEN

Det kommende konsumcenter etableres med den nuværende auktionshal som omdrejningspunkt. Formanden for Strandby Havn, fiskeriforeningsformand Svend Erik Andersen, oplyser, at man allerede har holdt licitation over første etape af konsumcentret. Det er den del, som vedrører en ombygning og modernisering af auktionshallen. Her skal der blandt andet indrettes et nyt 300 kvadratmeter stort kølerum, hvor de landede fisk kan opbevares ind til de skal videre til enten auktionen eller samlecentralen. Klar i 2007 - FIUF-ordningen stopper med udgangen af 2006, og hvis vi skal nå at overholde de tidsfrister, som er gældende for ordningen, haster det med at komme i gang - så vi kan blive færdig indenfor den gældende frist, siger Svend Erik Andersen. Svend Erik Andersen siger, at man satser på at være helt færdig med centret senest til juli 2007. Anden etape af konsumcentret består af en tilbygning på cirka 1800 kvadratmeter. Det samlede projekt omfatter blandt andet ny fiskeauktion og en nyindrettet samlecentral i en del af den nuværende auktionsbygning. Desuden indgår der et lokale til rensning af fisk, et frostlager, en blæsefryser og et kølerum til fiskeaffald/dyrefoder i projektet. Det er desuden tanken, at der skal indrettes lokaler til to fiskepakhuse i en nybygning. Det er planen, at disse lokaler skal lejes af eksisterende fiskehandlere på Strandby Havn. Køl og frys Konsumcentret giver således mulighed for, at de friskfangede fisk kan opbevares under køl fra de landes til de enten kommer ud igen færdigpakkede fra et af pakhusene i centret eller sendes ud til andre fiskehandlere på havnen. Konsumcentret indrettes, så der er kortest mulig afstand mellem de forskellige funktioner og sådan, at der bliver mindst mulig transport af de landede fisk. Etableringen af et frostlager gør det desuden muligt for fiskeauktionen at modtage frosne hummer, som sættes på auktion. Øget omsætning Svend Erik Andersen understreger, at centret både vil øge kvaliteten og dermed værdien af de landede fisk, og at det vil forbedre arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet i auktionen, samlecentralen og pakhusene væsentligt. Man venter derfor, at det vil blive endnu mere attraktivt for fiskerne at lande i Strandby, når konsumcentret er en realitet, så der også på den måde skabes en større omsætning på havnen. Konsumcentret er budgetteret til at koste cirka 20 millioner kroner.