Hospitaler

Kvaliteten sikres

Mere gennemskuelighed

HJØRRING:Inden udgangen af næste år skal Sygehus Vendsyssel ligesom andre sygehuse i Danmark være klar til akkreditering. Når det er gennemført, betyder det, at sundhedsvæsenet vil bliver mere gennemsigtigt for borgerne. Man vil kunne gå ind på sundhedsportalen sundhed.dk og læse sig frem til væsentlige ting om landets sygehuse. Her skal man kunne finde det sygehus, der er bedst indenfor ens egen sygdom. Finde det sted med størst patienttilfredshed, færrest fejl og den korteste ventetid. Akkrediteringen er med i Den Danske Model. Flere af de andre ting, som er med i Den Danske Model arbejder man allerede nu med på Sygehus Vendsyssel. Sygehuset er allerede med i den store amtslige patienttilfredshedsundersøgelse, som foretages hvert andet år. - Vi arbejder også med i det såkaldte Nationale Indikator Projekt, siger chefsygeplejerske, Tove Munch, som er formand for Sygehus Vendsyssels kvalitetsudvalg. Projektet skal øge kvaliteten af behandlingen på en række af de store sygdomsområder. Her skal man via computerprogrammer måle og følge op på den sundhedsfaglige kvalitet. -Det tager en hulens masse tid, men det er tiden værd. Det siger sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard fra Sygehus Vendsyssel om "kvalitetssikringen" og de mange indberetninger. Siden 1. januar i år har sygehuset skullet indberette alle utilsigtede hændelser,. - Det er sådan nogle hændelser, hvor det næsten er gået galt. Måske en dråbetæller, der gav for meget. Ved at indberette det, kan man forhindre, at det sker ti gange mere, siger Ingeborg Thusgaard.

Forsiden