Skolevæsen

Kvalitetsrapport 2007 om Rebilds skoler

Alle 14 folkeskolers karakterer og et udpluk af rapportens oplysninger

Bavnebakkeskolen 0.-10. klasse 608 elever 20 elever pr. klasse 13,5 elever pr. lærer 8,8 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Nogenlunde tilfredsstillende. Minus bl.a. for: - Klassekvotienten ligger over kommunegennemsnittet på 17. - Fraværsdage pr. elev ligger over kommunens gennemsnit på 8,5. - Procentsatsen for gennemført undervisning ligger under kommunegennemsnittet. Desuden har skolen fået en anmærkning: ¿Det er utilfredsstillende, at Bavnebakkeskolen ikke har opfyldt kravene til udarbejdelse af elevplaner i foråret 2007.¿ Plus for: - Antallet af elever pr. lærer ligger over gennemsnittet på 12,2. Blenstrup Skole 0.-7. klasse 112 elever 14 elever pr. klasse 12,44 elever pr. lærer 7,0 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - Procentsatsen for gennemført undervisning ligger under kommunegennemsnittet. - Antallet af elever pr. pc er større end kommunegennemsnittet. Plus for: - Fraværsdage pr. elev ligger under kommunegennemsnittet. Bælum-Solbjerg 0.-9. klasse 225 elever 17 elever pr. klasse 11,8 elever pr. lærer 12,0 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Nogenlunde tilfredsstillende. Minus for: - Fraværsdage pr. elev ligger væsentligt over kommunens gennemsnit. - Antallet af elever pr. pc er større end kommunegennemsnittet. Plus for: - Procentsatsen for gennemført undervisning ligger over kommunegennemsnittet. Haverslev Skole 0.-7. klasse 149 elever 19 elever p. klasse 12,5 elever pr. lærer 9,3 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - En klassekvotient over kommunegennemsnittet. - Fraværsdage pr. elev lidt over kommunens gennemsnit. Plus for: - Antallet af elever pr. pc er mindre end kommunegennemsnittet. - Procentsatsen for gennemført undervisning ligger over kommunegennemsnittet. Hellum Skole 0.-7. klasse 86 elever 11 elever pr. klasse 11 elever pr. lærer 8,8 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Meget tilfredsstillende. Minus for: - Fraværsdage pr. elev lidt over kommunens gennemsnit. Plus for: - Klassekvotient under kommunegennemsnit. - Procentsats for gennemført undervisning over kommunegennemsnittet - næsten 100 procent. - Antal elever pr. pc mindre end kommunegennemsnit. Karensmindeskolen 0.-9. klasse 603 elever 22 elever pr. klasse 13,5 elever pr. lærer 8,5 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - Anmærkning: ¿Det er utilfredsstillende, at Karensmindeskolen ikke har opfyldt lovkravet om udarbejdelse af elevplaner i foråret 2007.¿ - Klassekvotient ligger over kommunegennemsnit. - Antal elever pr. pc større end kommunegennemsnit. Plus for: - Procentsats for gennemført undervisning over kommunegennemsnit. Kirketerp Skole 0.-6. klasse 63 elever 10 elever pr. klasse 10 elever pr. lærer 7,5 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - Tallet for elever pr. lærer ligger lige under/omkring kommunegennemsnittet. Plus for: - Klassekvotient under kommunegennemsnit. - Fraværsdage pr. elev under gennemsnit. - Elever pr. pc mindre end gennemsnit. - Procentsats for gennemført undervisning over gennemsnit. Ravnkilde Skole 0.-7. klasse 120 elever 15 elever pr. klasse 11,4 elever pr. lærer 3,9 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Nogenlunde tilfredsstillende. Minus for: - Elever pr. lærer under gennemsnit - Ingen data om antal gennemførte undervisningstimer i forhold til de planlagte, men andelen af lærernes arbejdstid som anvendes til undervisning er under kommunegennemsnittet. Plus for: - Klassekvotient under kommunegennemsnit. - Fraværsdage pr. elev under kommunegennemsnit. Skørping Skole 0.-9. klasse 560 elever 22 elever pr. klasse 14 elever pr. lærer 4,3 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - Klassekvotient over kommunegennemsnit. - Anmærkninger om, at skolen forventes at øge sit fokus på indsatsområdet Sammenhængende Børnepolitik og evaluering af effekten af den specialpædagogiske bistand. Plus for: - Antal elever pr. lærer over gennemsnit - Andel af lærernes arbejdstid anvendt til undervisning ligger over kommunegennemsnit, men der er ikke opgjort en procentsats for gennemført undervisning i forhold til de planlagte timer. Sortebakkeskolen 0.-10. klasse 517 elever 20 elever pr. klasse 11,9 elever pr. lærer 7 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Nogenlunde tilfredsstillende. Minus for: - Klassekvotient over kommunegennemsnit. - Procentsats for gennemført undervisning under kommunegennemsnit - To anmærkninger: ¿Det er utilfredsstillende, at Sortebakkeskolen ikke har opfyldt lovkravet om udarbejdelse af elevplaner i foråret 2007¿. - og ¿Det er ligeledes utilfredsstillende, at Sortebakkeskolen ikke har lavet mål i forhold til indsatsområderne Rummelighed og Kvalitetsudvikling¿. Plus for: - Fraværsdage pr. elev under kommunegennemsnit. Suldrup Skole 0.-9. klasse 317 elever 21 elever pr. klasse 12 elever pr. lærer 11,1 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Nogenlunde tilfredsstillende. Minus for: - Klassekvotient over kommunegennemsnit - Procentsats for gennemført undervisning under kommunegennemsnit - Fraværsdage pr. elev over kommunegennemsnit Plus for: - antal elever pr. pc mindre end kommunegennemsnit. Sønderup Skole 0.-6. klasse 63 elever 8 elever pr. klasse 13 elever pr. lærer 9,9 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - Fraværsdage pr. elev over kommunegennemsnit. Plus for: - Procentsats for gennemført undervisning over kommunegennemsnit. - Klassekvotient under kommunegennemsnit Terndrup Skole 0.-10. klasse 307 elever 18 elever pr. klasse 10,5 elever pr. lærer 12,5 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Nogenlunde tilfredsstillende. Minus for: - Fraværsdage pr. elev ligger væsentligt over kommunens gennemsnit. - Antal elever pr. pc større end kommunegennemsnit. - Anmærkning om, at skolen forventes at øge sit fokus på at systematisere sin evaluering af effekten af den specialpædagogiske bistand. Plus for: - Procentsats for gennemført undervisning er over kommunegennemsnit. Øster Hornum Skole 0.-7. klasse 191 elever 24 elever pr. klasse 13,5 elver pr. lærere 8,1 fraværsdage pr. elev Samlet vurdering: Tilfredsstillende. Minus for: - Klassekvotient over kommunegennemsit Plus for: - Fraværsdage pr. elev under kommunegennemsnit - Procentsats for gennemført undervisning over kommunegennemsnit. - Antal elever pr. pc mindre end kommunegennemsnit. KILDE: Kvalitetsrapport 2007 om det kommunale skolevæsen i Rebild Kommune: http://www.rebild.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Files/Skole%20og%20boernepasning/Dagsordner/2007/Bilag%205%20pdf.ashx