EMNER

Kvalt i venlig lige- gyldighed

De fleste af os danskere føler også en stærk nordisk identitet. Det fylder måske ikke så meget i det daglige, men er alligevel en vigtig del af os selv. Hvert eneste år flytter ca. 40.000 nordboere mellem vore forskellige nordiske lande. Vi arbejder og uddanner os hos hinanden. Vi holder ferie hos hinanden. Og, vi deler på mange måder identitet og kultur med hinanden. På trods af det fylder det nordiske ikke så ofte særlig meget i pressebilleder. Som formand for Den Danske Delegation ved Nordisk Råd, mødes jeg ikke så helt sjældent med et overbærende smil hos journalister, når jeg forsøger at sætte nordiske temaer til debat. Det nordiske samarbejde rummer for få konflikter til at være godt pressestof. Derfor er den største trussel imod nordisk samarbejde også venlig ligegyldighed. Derfor kan jeg heller ikke tilbageholde en tak til NORDJYSKE Stiftstidende, som i artikler og på lederplads har beskæftiget sig seriøst med nordisk samarbejde. Det har fået Danmarks minister for nordisk samarbejde Flemming Hansen til at reagere med et Synspunkt 21.8. for at imødegå påstandene om, at regeringen ikke prioriterer nordisk samarbejde. Flemming Hansens nægter at svare på striben af konkrete kritikpunkter imod regeringen. Han påstår i stedet, at der er tale om en regulær politisk uenighed mellem de nordiske regeringer. Hvis det var tilfældet, er jeg enig med Flemming Hansen i, at det ikke vil svække det nordisk samarbejde, men tværtimod være en styrke. Det er vigtigt, at vi ikke kun samarbejder om det, som vi alle sammen på forhånd er enige om, men også tør tage spørgsmål op, som rummer konflikter. Kun herigennem kan vi udvikle det nordisk samarbejde og skabe nye landvindinger. Desværre er det mit klare indtryk, at regeringen i stedet møder det nordiske samarbejde med venlig ligegyldighed. Det sker i en udstrækning, så det efterhånden er blevet et samtaleemne i de andre nordiske lande. Også borgerlige fra resten af Norden spørger, hvor Danmark er på vej hen i det nordiske samarbejde. Ministre bliver væk fra ministermøderne i stort tal. Man vil bryde indgåede nordiske aftaler og konventioner, uden overhovedet at tage kontakt med de øvrige lande. Man nægter at tage initiativer, som kan fjerne nordiske grænsehindringer, selv om det er vedtaget enstemmigt i Nordisk Råd. Også med støtte fra medlemmer fra Venstre og konservative. Man stopper dansk deltagelse i et vigtigt nordisk miljøsamarbejde, som giver utroligt meget miljø for pengene. Det, som vi tværtimod har brug for, er en fortsat udbygning af det nordiske samarbejde. Med 25 lande i EU, vil der i de kommende år opstå regionale samarbejder, hvis et EU med så mange lande overhovedet skal fungere. Den udvikling ser vi også i resten af Europa. Selv om vi inden for Norden vil have forskellige interesser på en række områder, er der et meget bredt felt, hvor vi er enige og har fælles interesse. Det oplevede jeg selv til talrige ministerrådsmøder i EU, da jeg repræsenterede Danmark. Her vil vi også i en række sammenhænge kunne benytte det tætte samarbejde, som vi har opbygge i Nordisk Råd til de baltiske lande. Estland, Letland og Litauen, som nu blive medlemmer af EU, har skabt et samarbejde i "Baltisk Forsamling", som bygger på modellen fra Nordisk Råd. Selv om Norge og Island ikke er medlemmer af EU, er de forpligtet af mange af de beslutninger, som træffes i EU, hvor de er med i hele området for Indre Marked. Også af den grund vil et tæt nordisk samarbejde være nyttigt og med til at styrke det nordiske samarbejde. Norden kan i fællesskab få større indflydelse i Europa på en række områder, hvis vi står sammen. Derfor er det så ærgerligt, at regeringen er ved at kvæle det nordiske samarbejde i venlig ligegyldighed. Derfor må jeg også opfordre Flemming Hansen som nordisk minister til at ruske op i den danske regering. Som nordisk minister er det ikke godt nok, at han forholder sig tavs, når danske ministre ikke gider tage det nordisk samarbejde alvorligt. Her kan en konservativ minister gøre en forskel – hvis han vil. Ole Stavad, Tyttebærvej 9, Brovst, er formand for den danske delegation ved Nordisk Råd. E-mal. Ole.Stavad@ft.dk