Kvarterløft blev billigere end ventet

Beboere flytter ud for at give plads til håndværkerne

FREDERIKSHAVN:Boligforeningsformand René Thorø er en glad mand. For det blev billigere, endda meget billigere end ventet at udføre første etape af renoveringen af Hånbækblokkene. Under indtryk af den høje aktivitet i byggesektoren havde Boligforeningen af 1945 på forhånd skåret i projektet for at være sikker på at holde sig inden for budgettet på 165 mio. kr. Thorø ønsker ikke at oplyse eksakte priser, men det billigste af seks tilbud lå omkring 40 mio. kr. under budgetrammen. Det kom fra Jorton, Aalborg. - Nu kan vi begynde at tænke over hvilke tilkøb, vi vil lave ud over det, der er med itotalentreprisen, siger boligforeningsformanden. En af de forbedringer, som kommer med som tilkøb er, at alle vinduer skiftes ud, også dem, der har siddet i læ for vind og vejr inde bag verandaernes glasfacader. Omfanget af tilkøb skal drøftes med afdelingsbestyrelsen og de forskellige beboergrupper, som er nedsat til at forberede renoveringen. I de kommende dage bliver der flytteaktivitet i Hånbæk, for midt i oktober begynder håndværkerne med at rive ned i opgangene Koktvedvej 65-69 i blok 5. Den står først for tur til renovering. Beboerne bliver genhuset i tomme lejligheder andre steder i Hånbæk. De fraflyttede må regne med, at der går seks måneder, før de kan flytte tilbage. 192 af de ialt 664 lejligheder renoveres i første etape med nye køkkener og badeværelser. Ude fra bliver det mest synlige de nye sadeltage, nye indgangpartier og gavlkarnapper. Også legepladser og grønne områder bliver fornyet som led i renoveringen, og nogle beboere får egne haver. De tre blokke med opgangene Koktvedvej 41-57 indrettes med elevatorer i alle opgange. Til disse lejligheder får nye lejere over 50 år fortrinsret.