Lokalpolitik

Kvarterløft til Danmarksgade nord og Kirkepladsen

FREDERIKSHAVN:Efter flere år hvor den centrale bymidte har fået et gevaldigt kvalitetsløft, er turen nu kommet til næste etape: Danmarksgade nord og Kirkepladsen. Kommunen har netop fremlagt en byfornyelsesplan for dette område. - Planen, som vi behandler i plan- og miljøudvalget 3. august, er en del af Frederikshavns omstillingsproces fra industriby til service-, videns- og erhvervsby, siger udvalgsformand Anders Gram Mikkelsen (S). Et led i omstillingen er en opprioritering af kvaliteten af byens fysiske rammer og kvaliteten af livet i byen. - Området omkring den nordlige del af Danmarksgade og Kirkepladsen bærer præg af generel nedslidning og megen trafik og trænger på mange måder til "en kærlig hånd", hedder det i oplægget til byfonyelse. Byfornyelsesplanerne skal ses i sammenhæng med kommunens trafikplan, hvor den overordnede målsætning er at skabe en smuk og velfungerende bymidte med en fredeliggørelse af bymidten. Helt afgørende i den forbindelse er at den gennemkørende trafik fra E45 ledes væk fra Skippergade og Nørregade. Den gennemkørende og tunge trafik skal i stedet ledes øst om havneområdet ad Kragholmen og videre ud ad Skagensvej og/eller Vendsysselvej. Planen fokuserer på tre delområder: 1. Danmarksgade nord med tilstødende gårde og sideveje. 2. Rådhuspladsen og sammenhængen med Strøget. 3. Havne- og Kirkepladsen. Vi ser i dag nærmere på planerne for Danmarksgade nord og de følgende dage på planerne for Rådhuspladsen, Kirkepladsen og Havnepladsen.