Kvarterløft til Hånbæk-blokke

Boligforening vil renovere nødlidende afdeling

FREDERIKSHAVN:Omkring 60 lejligheder i Hånbæk-blokkene står tomme. Det er næsten hver tiende bolig i afdelingen, der har i alt 664 lejligheder. Boligforeningen af 1945 har søgt Boligselskabernes Landsbyggefond om penge til en omfattende renovering af det snart 40 år gamle etagebyggeri, opført og indrettet i 60'er stil med blokke, der er hinandens kopi. Lejlighederne er store. De største er på 118 kvadratmeter. For i 60'erne var det unge med børn, der flyttede ind, og udgiften til varme var ikke noget, man behøvede bekymre sig om. De mange store lejligheder, og det, at blokkene er bygget uden elevatorer er to af afdelingens problemer. Store lejligheder på tredje sal passer dårligt til gangbesværede ældre, som har svært at klare trapperne. Boligforeningen har gennem et års tid ført forhandlinger med Byfornyelsesskabet Danmark og Boligselskabernes Landsbyggefond om et renoveringsprojekt, som kan vende strømmen af fraflytninger til tilflytninger. Det oplyser boligforeningens formand René Thorø. Men han vil ikke endnu fortælle, hvad renoveringsprojektet går ud på. - Vent tre uger til vi har svar fra Landsbyggefonden, siger han. Et kvalificeret gæt lyder på, at der skal installeres elevatorer, og at antalle af store ejligheder reduceres. Lejeledigheden har gjort afdelingen økonomisk nødlidende. Det er gennemført besparelser, men alligevel har boligforeningen måttet tilføre penge til afdelingen fra en dispostionsfond, som alle lejere bidrager til. En firværelses lejlighed på 118 kvadratmeter i Hånbæk koster godt 4000 kr. om måneden plus el og varme. - Det synes jeg ikke er dyrt, siger René Thorø. - Men vi ikke villet ramme lejerne økonomisk ved at sætte huslejen yderligere op. Når huslejen alligevel er steget, så skyldes det ifølge Thorø større faste udgifter, som ikke har med lejeledighed at gøre. I Hånbæk er der både et-, to-, tre- og firværelseslejligheder, og ifølge Thorø er udlejningsvanskelighederne ikke specielt knyttet til bestemte lejlighedsstørrelser. Han mener, at værftslukninger og de seneste års tilbagegang i indbyggertal i Frederikshavn er baggrunden for lejeledigheden. Det har også spillet ind, at en del Boligforeningen af 1945's egne medlemmer er flyttet til den nyeste afdeling, Frederikshavn Midtpunkt. Ikke ret mange af Midtpunktets beboere kommer fra Hånbæk, men indflytningen har givet større i rotation mellem afdelinger, og det har Hånbæk tabt på. René Thorø ønsker ikke at oplyse, hvor meget renoveringen af Hånbæk kommer til at koste eller hvor stort et beløb Landsbyggefonden forudsættes at bidrage med. Men alle blokke skal renoveres og dermed bliver opgaven af en størrelse, så den økonomiske nødvendighed tilsiger en gennemførelse i etaper. Ud over Landsbyggefonden skal også kommunen og boligforeningen selv spytte i bøssen til renoveringen.