EMNER

Kvier langs vandløbene

} ÆNDRING: Hvor kvierne græsser langs vandløbene, er det en fordel, hvis den bræmme, som skal beskytte vandløbet kun er på en meter. Det er teknisk udvalg blevet overbevist om i forbindelse med en revision af regulativerne for vandløbene. Det er grødeskærernes erfaring, som udvalget har lyttet til. Kvierne har en tendens til at stikke hovederne ud under hegnet, hvor det går nær vandløb og således klare beskæringen langs brinkerne. Beskyttelsesbræmmen lnags vandløb er ellers fastsat til to meter.