EMNER

Kvinde ny formand for Venstre

Lene Christensen afløser Jens Mølbak som V-formand

FREDERIKSHAVN:Den ny formand blev en kvinde. Lene Christensen hedder hun og det er formentlig første gang i historien, at en kvinde sidder i formandsstolen i Venstres lokalforening i Frederikshavn. Lene Christensen, der har afløst Jens Mølbak er 46 år, uddannet økonoma og har nu i 20 år været leder af kommunens centralkøkken på plejehjemmet i Nørregade. Lene Christensen stillede op til byrådet ved valget i november 2001 og med knap 200 personlige stemmer rakte det til en plads som 2. suppleant. Kun tre af byrådets 21 medlemmer er kvinder, og det finder den nye V-formand lidt trist. - I Venstre har vi en stærk og velfungerende byrådsgruppe med otte mænd, men det giver altid en mere nuanceret dialog, hvis begge køn er repræsenteret, siger Lene Christensen, som har været med i bestyrelsen i flere år. Medlemstallet i Venstres lokalforening har været svagt faldende i det forløbne år og den udvikling skal vendes de kommende år, hvis det står til den nye formand. - Vi har mange idéer i bestyrelsen. Venstre skal være synlig, vi skal være tæt på borgerne - ikke bare de nuværende medlemmer og vi skal i gang med en medlemskampagne. Venstres i Frederikshavn har ca. 230 medlemmer og tilsammen har Venstres fire lokalforeninger i Frederikshavn Kommune ca. 440 medlemmer. Et samarbejdsudvalg har koordineret indsatsen lokalforeningerne imellem, men det arbejde skal nu lægges i mere formelle og forpligtende rammer. Den 25. marts er der stiftende generalforsamling i Venstres ny kommuneorganisation. - Formanden for kommuneorganisationen skal vælges af medlemmerne. De fire lokalforeningsformænd er fødte medlemmer af bestyrelsen, der hvert år skal aflægge beretning. På den måde kommer bestyrelsen til at stå til ansvar for sit arbejde. Det giver forhåbentlig noget mere dynamik, siger Lene Christensen.