EMNER

Kvindeforening nedlægges

LØNSTRUP:Med udgangen af året opløses kvindeforeningen Lønstrup-Cirklen. Selv om skiftende bestyrelser har gjort et stort arbejde for at bevare foreningen, er det en kendsgerning, at der er blevet færre og færre, der deltager i foreningens arrangementer på dagcenteret i Bugten. Lønstrup-Cirklen blev dannet i 1991. Den blev afløser for to kvindeorganisationer, Dansk Kvindesamfund og Lønstrup Husmoderforening. Det blev til en forening, hvis formål var at samle kvinder med interesse for Lønstrup. Der blev lavet kulturelle, hyggelige og festlige sammenkomster, ligesom foreningen gik ind for at værne om Lønstrups særlige atmosfære. I 1993 havde foreningen 56 medlemmer. I foreningens 13 år har der været tre formænd, Else Linde, Kirsten Færch og den nuværende, Annette Sørensen, der nedlægger sit hverv 31. december.