Kvindehånd på et mandeområde

Eneste kvinde i spidsen for mændene

Skolevæsen 12. december 2004 05:00

AARS:Hun har prøvet det hele: Servering på egnens kroer, arbejde på sy-fabrik, pædagogmedhjælperjob, rengøringsarbejde, job som medarbejder på et rugeri, bistandshjælp og EIFU-kurser samt i flere omgange beskæftigelse på Fjerkræslagteriet Danpo i Aars. Jo, ingen kan beskylde fagforeningsformand Lene Haugbølle, Aars, for ikke at kende ufaglærte arbejderes hverdag. Fra 1. januar bliver hun som en ud af kun syv kvinder i Dronningeriget formand for en afdeling i det nydannede Fagligt Fælles Forbund. Det drejer sig om 3F-Midtfjord med 4700 medlemmer fra Kvindeligt Arbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark. Den ny afdeling dækker kommunerne Løgstør, Fjerritslev, Nibe, Farsø og Aars. Serveringsjob i fritiden 44-årige Lene Haugbølle er nummer sidst i en søskendeflok på fem fra et lille husmandsbrug i Hvorvarp ved Aars. Moderen begyndte som husmoderafløser - datidens betegnelse for hjemmehjælper. Faderen supplerede udbyttet fra det lille husmandsbrug ved at være daglejer, indtil han blev heltids landbrugsmedhjælper på en større gård. Lene gik i skole i Hvorvarp til 3. klasse, da den lille skole blev nedlagt. Resten af skoletiden gik hun på Hornum skole. Efter 10. klasse flyttede hun til Ranum, hvor hun tog HF. - Både før og mens jeg læste HF, havde jeg forskellige job med ferieafløsning og weekendservering på kroerne i Østrup, Haubro og Sebbersund, fortæller Lene Haugbølle. Efter jeg var færdig med HF i 1979, blev jeg optaget på handelsgymnasiet i Aars. Men det blev aldrig til noget, fordi jeg kunne forlænge mit job som ferieafløser på Fjerkræslagteriet Danpo, fordi Danpo manglede folk på grund af papegøjesyge blandt medarbejderne. Og så trak pengene mere end uddannelsen. Allerede i september blev Lene sammen med andre på forlænget ferieafløsning fyret. Sammen med en veninde jagtede hun job i Aalestrup, hvor Bent Åge, som hun har delt avis med siden 1978, arbejdede. - Jeg fik at vide, at der var chance for at få arbejde på en systue. Vi tog derhen. Første spørgsmål løs logisk nok: "Kan du sy?". Da mit svar var lidt henholdende, fik jeg besked på at smide jakken og tage plads ved en symaskine. Her skulle jeg sy nogle lapper på. "Mød i morgen klokken syv" lød konklusionen. Vi fik løn til midt i december. Så stoppede systuen - og det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med Lønmodtagernes Garantifond, som sørgede for vore feriepenge, husker Lene Haugbølle. På bistandshjælp Så stod hun uden job - og på bistandshjælp. Hun blev hurtigt træt af at gå hjemme og kastede sig over et EIFU-kursus for ledige på AMU-centret i Løgstør. På kurset kunne deltagerne snuse til syning, elektronik og rengøring samt komme i praktik. Lene fik imidlertid et deltidsjob som pædagogmedhjælper på Børnehaven Jyllandsgade i Aars. Senere fik hun deltidsarbejde som medhjælper på et rugeri i Hornum. Det var et varieret job med kontorarbejde, rengøring og andet forefaldende arbejde. - Herefter fik jeg job på Danpo, men ejeren af rugeriet sagde, at jeg var nødt til at vente med at sige op, fordi rugeriet ikke kunne undvære mig under hans ferie. Men da den var afviklet, fik jeg fast arbejde med at pakke Lørdagskyllinger på Danpo. Her pakkede jeg frosne kyllinger sammen med tillidsrepræsentanten Asta Bach. Hun gav mig for alvor mod på de faglige og politiske spørgsmål, og da hun stoppede på Danpo i 1985, blev jeg hendes afløser som tillidsrepræsentant, fortæller Lene Haugbølle. I 1987 blev Lene Haugbølle næstformand i KAD-Aars og i 1991 formand. Da KAD-Aars og KAD-Hobro i 2003 blev sammenlagt til KAD-Himmerland med hovedsæde i Aars, blev hun formand. Og på den stiftende generalforsamling i 3F-Midtfjord den 23. november blev hun den ny fagforenings første formand. Hun er desuden som en af 14 kvinder ude fra landet valgt til 3F-hovedbestyrelsen, hvor en anden nordjyde, den hidtidige formand for KAD-Aalborg, Mariann Larsen, også har sæde. - Jeg betragter formandsposten som en spændende udfordring, understreger Lene Haugbølle. Jeg skal lære om transport, landbrug og murerarbejde - traditionelle mandeområder. Men jeg tror, at de grundlæggende problemer er de samme på de fleste arbejdspladser for ufaglærte. For vore medlemmer gælder det om at få hverdagen til at hænge fornuftigt sammen. Mange er udearbejdende begge to og har en krævende hverdag med arbejde, børnepasning og øvrige aktiviteter. Jeg glæder mig til, at fusionsprocessen er længere fremme, så vi kan få bedre tid til at besøge medlemmerne på arbejdspladserne. Det er vigtigt at få en snak - også selv om der ikke er et decideret problem på dagsordenen. Jeg tror, at Fagligt Fælles Forbund vil respektere de værdier, som KAD og SiD bringer ind i samarbejde, så vi kan skaffe opbakning til lønmæssig ligestilling. Skal engagere de unge Lene Haugbølle finder, at de største udfordringer ligger i at få unge engageret i fagbevægelsen, miljøarbejdet og uddannelse til medlemmerne. - Mange arbejdspladser for ufaglærte på fabrikkerne forsvinder ved lukning eller flytning til udlandet. Vore medlemmer skal have bedre kompetencer for at kunne bestride bredere jobs. Derfor skal uddannelsesmulighederne være til stede. Kravene til medarbejderne bliver større og større. De skal kunne omstille maskiner, opfylde kvalitetskrav og sikre stramme hygiejneregler, siger Lene Haugbølle. 3F-Midtfjords ny formand fremhæver, at den ny fagforening får bedre mulighed for at styrke netværket af tillidsmænd inden for de forskellige brancher. - Og vi skal ud på skolerne og fortælle de unge om fagbevægelsen og arbejdspladserne. Mange unge forestiller sig ikke, at de nogensinde får brug for fællesskabet. Men der skal ikke mange problemer på arbejdspladsen til, før de opdager, at det er godt og nødvendigt at stå sammen - og at de ikke alle sammen ender som direktør, mener formanden for 3F-Midtfjord, Lene Haugbølle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...