Kvindelige dommere i voldtægtssager

NEW DELPHI: Den indiske regering vil gøre det obligatorisk med kvindelige dommere i voldtægtssager. Det skal medvirke til at beskytte ofre og føre til flere domfældelser. Ofrene for voldtægt er i næsten alle tilfælde kvinder. Hvad vil derfor være mere naturligt end at have kvindelige dommere i denne type retssager. Sådan ræsonnerer den indiske regering, som nu foreslår at gøre det obligatorisk med kvindelige dommere i voldtægtssager. Forslaget kan først blive til lov, hvis et flertal i det indiske parlament bifalder det. Avisen Times of India skriver, at kvindelige dommere vil være mere tilbøjelige til at gribe ind over for skrappe spørgsmål til voldtægtsofre fra tiltalte gerningsmænds forsvarere. Den nye lov vil føre til et “bedre, effektivt og humant strafferetssystem”, siger en minister i regeringen./ritzau/AFP