Færdselsforseelser

Kvindelige engle vil passe på drengene

Lad det stå hvis du skal ud og køre bil

NORDJYLLAND:Der bliver nu sendt et nyt hold skytsengle på gaden med det formål at forhindre især unge fyre i at køre spritkørsel. Det er atter i år Nordjyllands Amt, der står bag kampagnen, og det nye hold kvindelige engle skal ses som en videreførelse og forstærkelse af de gamle engles indsats igennem årenes løb. Det samlede antal skytsengle i amtet vil hermed være oppe på knap 35.000. Ideen om skytsenglene bunder i, at det er de unge mænd, der laver sprituheldene. Alkohol er indblandet i hver fjerde unges død. Ca. 95 procent af uheldene blandt unge sker således med en mand bag rattet. Pigernes rolle som skytsengle er at være den fornuftige part, der forhindrer deres mandlige venner i at køre spritkørsel. Der er ingen tvivl om, at pigernes indsats er med til at forhindre ulykker, og ifølge en undersøgelse lavet af TeleEurope har f.eks. 56 procent af de adspurgte skytsengle søgt at hindre en spritkørsel én eller flere gange. I år får skytsenglene bl.a. en studiekalender som tak for hjælpen foruden en folder, som de kan give videre til deres kæreste eller en ven, der måske har behov for lidt mere viden om farerne ved at køre i spirituspåvirket tilstand. Folderen bliver endvidere sendt til nordjyske unge mænd i alderen 18 til 20 år. Ifølge amtets kampagnemateriale kvæstes der årligt 190 personer i Nordjylland i forbindelse med spiritusuheld, og de fleste ulykker sker fredag, lørdag og søndag. Hvert år dræbes ikke færre end 14 mennesker i sprituheld i amtet.