Aalborg

Kvindens Plads

Kvindens Plads blev navngivet i forbindelse med byjubilæumsarrangementet Woman Vision 17. juni 1992. Skulpturen "Favntag" er lavet af keramikeren Tove Anderberg. På grund af en forsinkelse fra teglværket, der skulle udføre det manuelle arbejde med skulpturen, måtte man i første omgang opstille en attrap i fiberbeton, men 16. september kom originalen på plads. Ved den lejlighed fik Kvindens plads sit andet navneskilt. Det første skilt var blevet stjålet få dage efter indvielsen af pladsen, det blev genfundet seks år efter - i køkkenet på Limfjordskollegiet.