Kvinder får stadig lavere løn

Andelen af kvindelige chefer større i Spanien og Italien

KØBENHAVN:Fire procent mindre i løn og længere vej til egen chefstol. Det er vilkårene for privatansatte kvindelige jurister og økonomer, viser en undersøgelse, som fagforbundet DJØF har foretaget. Undersøgelsen, der bygger på lønstatistik fra september 2005, er renset for forskelle i anciennitet, uddannelse og branche. - Det er det, vi kalder den uforklarlige lønforskel. Den opstår i ansættelsessituationen eller en senere lønforhandling, hvor kvinderne ikke kan rage til sig på samme måde som mændene. Kvinderne kan være dårlige til at forhandle, eller virksomhederne kan være dårlige til at se, hvad kvinderne kan, siger formand Jan Helmer fra DJØF Privat. Samtidig viser undersøgelsen, at mænd hurtigere og oftere bliver chefer end kvinder. Det kan der være flere forklaringer på, siger Jan Helmer. - Dels er der det, vi kalder Rip, Rap og Rup-effekten, hvor mandlige chefer vælger dem, der ligner dem selv. Og så er der en tendens til, at mænd oftere søger lederstillingerne. Hvis en mand kan honorere to ud af ti krav, søger de stillingen. Kvinderne er mere tilbageholdende og afholder sig fra at søge stillingen, selv om de måske kan otte ud af ti ting. Og så kan man diskutere, om traditionelle kønsrollemønstre spiller en rolle, hvor kvinderne oftere skal hente børn i nogle kritiske år, siger Jan Helmer. Han peger på, at Danmark i de her år bliver overhalet af lande som Spanien og Italien, hvor andelen af kvindelige chefer nu er større end i Danmark. - Jeg håber, at gabet indsnævrer sig, så der kommer en mere ligeværdig fordeling af lederposterne i Danmark, siger han. En tidligere undersøgelse fra økonomiprofessor Nina Smith fra Handelshøjskolen i Århus har vist, at virksomheder med en kvinde i toppen klarer sig bedre på bundlinjen. DJØF-undersøgelsen viser en tendens til, at kvinderne haler ind på mændene på lønsiden. Tendensen er dog så svag, at DJØF ikke er helt sikker på, om det skyldes statistisk usikkerhed. Men i forhold til den tilsvarende undersøgelse fra 2004 viser de nye tal, at løngabet er blevet mindre. I 2004 var den uforklarlige lønforskel på seks procent, altså to procentpoint større end i 2005. Samlet set - når forskelle i anciennitet, ledelsesansvar, uddannelse og så videre regnes med - udgør kvindernes løn 77,7 procent af mændenes./ritzau/