Lokalpolitik

Kvinder i nyt netværk over Uggerby Å

Kvinder fra by og landdistrikter i Frederikshavn og Hjørring forenes

Ka­ren Bag­ge-Niel­sen skal som pro­jekt­chef løbe et nyt kvin­de­net­værk, der byg­ger bro mel­lem er­hvervs­kvin­der i by og på land i Hjør­ring og Fre­de­riks­havn, i gang. Foto: Peter Bro­en

Ka­ren Bag­ge-Niel­sen skal som pro­jekt­chef løbe et nyt kvin­de­net­værk, der byg­ger bro mel­lem er­hvervs­kvin­der i by og på land i Hjør­ring og Fre­de­riks­havn, i gang. Foto: Peter Bro­en

FREDERIKSHAVN/HJØRRING:Der kan være store kulturkløfter mellem kvinder i by og på land, men nu skal erhvervskvinder fra både landdistrikter og byområder i Hjørring og Frederikshavn forenes i et nyt netværk. Formålet er at kvinderne på tværs af kulturforskelle får styrket egen eksisterende virksomhed og også finder frem til nye forretningsområder og koncepter, eksempelvis inden for nordjyske spidskompetencer som Oplevelsesøkonomi, turisme og fødevarer. Det er Frederikshavn Erhvervsråd, der har taget initiativ til udviklingsprojektet i samarbejde med Hjørring Erhvervsråd. Netværksdannelsen har opnået tilskud på 550.000 kr. fra Vækstforum samt 300.000 kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje. Som projektchef er ansat konsulent Karen Bagge-Nielsen. Hun var leder af Nordjysk Kompetence Udvikling Vendsyssel fra 1998 til 2007 og havde i den periode et tæt samarbejde med Frederikshavn Erhvervsråd. Hun har desuden været initiativtager og tovholder for netværket Morgenfruer, som blev dannet i 2001, og som består af 30-40 kvindelige virksomhedsejere i Frederikshavn. Karen Bagge-Nielsen driver nu egen konsulentvirksomhed og skal på halvtid over en cirka toårig periode opbygge det nye netværk ¿tværs over Uggerby Å¿, som hun udtrykker det. - Jeg bor selv på landet og ved, at der findes skjulte ressourcer, kompetencer. kvaliteter og muligheder i landdistrikterne, siger Karen Bagge-Nielsen. - Vi har en tro på, at de kvinder, der i dag er aktive og bor i landdistrikterne er nøglen til nye veje for at skabe fremtidige, varige og utraditionelle arbejdspladser og vækst i landdistrikterne, tilføjer hun. Med erfaringerne fra Morgenfruerne går Karen bagge-Nielsen nu i gang med at finde en snes aktive erhvervskvinder fra alle mulige brancher i de to kommuner, som har lyst til at deltage, og som ikke tidligere har gjort sig erfaringer med networking, forretnings-, koncept- og strategiudvikling. - Det er et mere forpligtende udviklingsprojekt denne gang sammenlignet med netværket Morgenfruerne, understreger Karen Bagge-Nielsen.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk