EMNER

Kvinder på forsorgshjem får fred for mænd

Forsorgshjemmet Svenstrupgård har oprettet et skærmet afsnit til kvinder, for at beskytte dem mod de mandlige beboere

AALBORG:Forsorgshjemmet Svenstrupgård har netop åbnet en særafdeling for seks hjemløse og stof- eller alkoholmisbrugende kvinder. Man vil med særafsnittet beskytte de kvindelige beboere mod udnyttelse og hyppige tilnærmelser fra de mandlige beboere Baggrunden for initiativet er, at nogle af kvinderne har været udsat for incest eller voldtægt og har svært ved at sætte grænser. Modsat er nogle af kvinderne også opsøgende i forhold til mændene og forlader stedet med en af dem, inden en handleplan er sat i værk. Derfor går forsorgshjemmet ind og sætter fysiske grænser for dem med et skærmet afsnit. Desuden er det generelt sådan, at kvinderne opsøger hjælp senere end mændene, og de er derfor i en dårligere fysisk og psykisk tilstand end mændene. Kvindernes tilstand er ofte præget af et stort alkohol- eller stofmisbrug, dårlige parforhold med vold, gæld og en usikker boligsituation. Tryggere rammer - Baggrunden for kvindeafdelingen er at give dem et beskyttet tilbud. Mange af kvinderne har brug for nogle tryggere rammer, at få lov til at være i fred for mændene og at få en mere målrettet indsats omkring omsorg og behandling, siger Vivi Nygaard, efterværnsmedarbejder på kvindeafdelingen, forsorgshjemmet Svenstrupgård. Den nye afdeling giver kvinderne tilbud om at få deres liv ændret med hjælp fra en samtalegruppe, socialrådgivning, handleplan, individuelle støttende samtaler, ugentlig fællesmøde og kvinde-ture ud af huset. - Kvinderne er meget udsatte. Alt andet har været afprøvet, og de har været opgivet af systemet. Vi er den sidste instans, vi tager over der, hvor alle andre giver op, understreger Vivi Nygaard. Efter endt ophold hjælper hun kvinderne med praktiske ting i deres boliger. Går med til tandlægen. Bisidder til sagsbehandlermøder. Hun rådgiver dem også i dagligdags spørgsmål og motiverer dem til et liv i egen bolig. Forøge chancer - Jeg ønsker, at kvindeafdelingen udvikler sig til at give kvinderne noget ekstra. At de får en større selvtillid, får opbakning til at få løst nogle af deres problemer og får nogle gode oplevelser. Af langsigtede mål kunne der med fordel arbejdes mod en botræningsdel, så deres chancer for at klare sig i egen bolig bliver større, mener Vivi Nygaard. Et ophold på kvindeafdelingen er frivilligt, hvor det er forbudt at modtage besøg fra de øvrige afdelinger samt besidde og indtage alkohol eller stoffer. Der findes endnu ikke en officiel, dansk undersøgelse for, om hjemløse kvinder skal have andre løsninger end mænd. Videnscenter for Socialt Udsatte er ved at undersøge området med projektet "De mest udsatte kvinder" og har en rapport klar i 2008. I den svenske doktorafhandling "Kvindens plads - billeder af hjemløshed" argumenterer doktor i sociologi, Catharina Thörn, for behovet for at kønsadskille hjemløse. Begrundelsen er, at kvindelig hjemløshed ofte er usynlig, og kvinderne har været eller bliver udnyttet af mænd. På landsplan er der planer om at åbne kvindeafdelinger på forsorgshjemmet St. Dannesbo i Fyns Amt og forsorgshjemmet Saxenhøj i Storstrøms Amt. Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro har siden 2003 haft et særafsnit for kvinder.