Kvinder tør ikke melde manden

Ni ud af ti kvinder tør ikke anmelde en voldelig ægtemand.

Det er den erfaring, socialrådgiver Lisbeth Strøm og leder Birthe Olsen har gjort på Frederikshavn Krisecenter for voldsramte kvinder. De kender ikke til kvinder, hvis mænd har fået et tilhold. - Men vi er jo kun i kontakt med en lille brøkdel af de voldsramte kvinder, understreger de og skønner, at omkring 65.000 kvinder hvert år er udsat for vold. - Langtfra alle er i forbindelse med et krisecenter. Enten henvender de sig slet ikke, eller også er der ikke plads. Lisbeth Strøm og Birthe Olsen er ikke i tvivl om, at kvinderne undlader at anmelde manden, fordi de er bange for sanktioner og mandens reaktion. - Konsekvenserne er ofte, at manden truer med at smadre vinduer og døre. I værste fald frygter kvinderne for deres liv. Og derfor tør de ikke henvende sig til politiet, påpeger Lisbeth Strøm. Både hun og Birthe Olsen appellerer til de pågældende kvinder om at melde den voldelige mand. For det meste altså forgæves. - Dertil kommer, at det er en langsommelig proces at få en voldelig mand straffet. Kvinderne orker ikke at skulle igennem hele retssystemet, føjer Birthe Olsen til. Lederen har på den anden side oplevet, at politiet har været i kontakt med par i forbindelse med husspektakler. - Og så kan en løftet politi-pegefinger være nok til at få manden til at falde til ro. Det bekræfter politikommisær Hans Hovmøller, Aalborg Politi. I Aalborg politikreds var der sidste år 108 begæringer om en advarsel (polititilhold) efter straffelovens § 265. Ikke kun i forbindelse med voldelige forhold, men også den lettere ende som brev- og telefonchikane. Hvor mange der rent faktisk fik polititilhold har Hans Hovmøller endnu ikke noget bud på. - Nogle anmeldelser om eksempelvis vold bliver slet ikke til en sag, lyder forklaringen fra politikommisæren. - Vi indkalder den anmeldte for at få en forklaring på, hvordan det hænger sammen, fortæller Hans Hovmøller. At skulle forklare sig på politigården er ofte nok til at manden lover at holde op, er politikommisærens erfaring. - Og hvis også anmelderen er indstillet på det, sker der ikke videre.