Lokalpolitik

Kvinders mulighederfor dårlige

Arbejdet i Europa-Parlamentets Regionaludviklingsudvalg er for alvor kommet i gang, nu hvor Kommissionen efter en del vanskeligheder endelig er kommet på plads. Der venter i den kommende tid udvalget mange spændende udfordringer.

Blandt andet er forhandlingerne om budgettet for næste periode og den overordnede reform af regionalpolitikken begge store opgaver, som bliver krævende for udvalget og den socialdemokratiske gruppe. På sidste udvalgsmøde var den nyvalgte polske kommissær på området, Danuta Hübner, på besøg for at diskutere den kommende tids politiske udfordringer. Hübner bragte ikke meget nyt for dagen, men kom ind på vanskelighederne med de igangværende budgetforhandlinger. Kommissionen har stillet forslag om at forhøje det kommende budget, så bl.a. regionalområdet kan møde de udfordringer, som udvidelsen har givet EU. Det har imidlertid mødt modstand fra flere lande, der med Tyskland i spidsen ikke vil betale mere til EU, end de allerede gør på nuværende tidspunkt. Jeg håber, at vi kan nå et kompromis, der gør EU i stand til at udføre de mange opgaver, der venter forude set i lyset af udvidelsen og de mange problemer, der er med arbejdsløshed og lav vækst i Europa. Her mener jeg, at EU's regionalpolitik spiller en vigtig rolle, idet vi fra EU's side her har en konkret mulighed for at søsætte projekter, der kan skabe arbejdspladser og forbedre uddannelsesniveauet i regioner over hele Europa. En eventuel nedskæring af EU's regionalpolitik ville efter min opfattelse sende et dårligt signal, nu hvor vi kan konstatere, at mange regioner - ikke kun i de nye medlemslande - har åbenlyst brug for støtte fra EU's side. Hübner redegjorde desuden for reformen af regionalpolitikken. Kommissionens forslag lægger op til en kraftig forenkling og effektivisering, hvilket er tiltrængt. Dog kunne jeg under vores diskussion konstatere, at EQUAL-programmet, der hidtil har støttet projekter, der bekæmper uligheder og diskrimination på arbejdsmarkedet, afvikles fra 2007. Det er bekymrende, idet regionalpolitik for mig handler om at skabe lige muligheder for alle. Regionalpolitikken drejer sig derfor også om at sørge for, at EU's målsætning om ligestilling føres ud i livet på regionalt niveau. Overalt i Europa kan man konstatere, at kvinders muligheder på en række områder stadigvæk er dårligere end mænds. Jeg mener derfor, at fremtidens regionalpolitik skal støtte projekter, der kan fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. Jeg har på den baggrund tænkt mig at rette henvendelse til Danuta Hübner for at høre, hvad hun vil gøre for, at ligestilling forbliver en vigtig del af den europæiske regionalpolitik, nu hvor EQUAL-programmet udgår. Det er dermed min ambition, at EU's regionalpolitik kan være med til at forbedre kvinders uddannelsesniveau og position på arbejdsmarkedet, for i mange lande i Europa - herunder også Danmark - er der brug for at gøre en indsats på dette område.