EMNER

Kvissel foreninger samarbejder på tværs

KVISSEL:Weekenden bød på medhjælperfest for alle, der trofast har bidraget til at Kvissel Byfest blev en succes. Desværre var det en weekend med mange andre arrangementer og derfor var tilslutningen ikke så stor. Det betød dog intet for festen som helhed, og den blev som altid rigtig hyggelig. En stor tak retter bestyrelsen til festudvalget, som igen i år havde gjort en stor arbejde og fået arrangementet til at køre fortræffeligt. Kassererens udregninger viser et overskud på den rigtige side af de 40.000 kr , som vil blive brugt på ungdomsarbejdet i Kvissel Idrætsforening. De enkelte udvalg skal fremsende arrangementsønsker, og holdene vil blive tilgodeset på bedste vis. En stor tak fik også Kvissel Borgerforening og Kvissel Pensionistforening med på vejen, som tak for deres medvirken til byfesten og de tre foreninger er allerede i samarbejde med Dansk Familiebrug i gang med næste arrangement. Det er helt tydeligt, at sammen bliver vi stærkere, hvilket skal afprøves lørdag den 28. september, hvor der afholdes en fælles høstfest i Kvissel Fritidshus. Nygaard Mølle bliver leverandør af en lidt anderledes høstmenu og Michael Severinsen vil levere musik under spisningen og til høstballet bagefter. De fire foreninger vil hver især gøre et stort opsøgende arbejde, for at skaffe mange deltagere til en rigtig Kvissel-høstfest.