Kvissel - i går, i dag og i morgen ...

Kvissel - en historie om jernbanen, kirken, kaffe i våbenhuset, fodboldbaner og forslugne gåsebiller

KVISSEL:Hvor for eksempel Elling og Ravnshøj i dag er omdannet til omegnsbyer, er Kvissel på linje med Skærum og Jerup forblevet en landsby. Vi ved, at Kvissel i 1683 havde 12 gårde, tre husmandssteder og to gadehuse. Navnet Kvissel kommer af Kwessel, der betyder en forgrening - her brugt om hvor et vandløb deles. I dette tilgælde i følge vores geodætiske kort Skærum Å og Åsted Å, der siger farvel til hinanden nord for byen ved Sortkær Bro og Kvissel Krog. Byen ligger på toppen af den gamle kystlinje hvor man for 5000-6000 år siden kunne skue ud over den Skagens Odde, der stadig lå under havet. Højdeforskellen er godt 20 meter. For nogle år siden fandt man en stammebåd der, hvor vejen fra Dvergetved går over til Tuenvej. Der er dog ikke det eneste fund. Vi skal altså til stenalderen, for at finde de første beboere på stedet. I nyere tid kom den jyske længdebane og station samt mejeri og diverse håndværk og forsyningssteder. I dag er både kro og dagligvareforretninger fortid, og egnssamlingen holder til på Ravnshøj Skole. Formand er Orla Thomasberg. Ældreboliger For cirka 17 år siden havde landsbyen et problem. Ældre, der måske var blevet alene, og ikke længere kunne klare at passe hjemmet med have og så videre, havde kun det ene alternativ at flytte til plejehjem i Frederikshavn. Det er ret langt, når alle ens sociale kontakter er i Kvissel. Og hver gang der skulle tildeles kvoter til ældrebyggerier, blev Kvissel sorteper. År efter år. Borgerforeningen, Jens Riisgård Knudsen og en journalist gik ind i sagen, og en lokal journalist husker et personligt skulderklap fra daværende borgmester Ove Christensen da han på et byrådsmøde kunne vise et stykke papir: - Den er hjemme. Journalisten mener at kunne huske, at resultatet blev 24 ældreboliger ved kirken. Kaffe i våbenhuset Kvissel Kirke er en filialkirke, hvilket vil sige, at den betjenes af præsten fra Åsted i Skærum pastorat, og kirkebogen føres af ham. Kirken er forholdsvis ny, idet den er opført i årene 1918-1919, og blev indviet 23. november 1919. Til kirken hører et selvstændigt menighedsråd, der dog har et nært samarbejde med rådene i Åsted og Skærum. I de senere år er der endvidere opstået et godt samarbejde mellem kirken, borgerforeningen, KFUM-Spejderne og KFUM og K om tøndeslagningen fastelavnssøndag. Efter en tre månederes forsøgsperiode serveres der nu altid kaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne. For at afbøde en del af de mange parkeringer i Mejlingsvejs vejkant laves der nu vest for kapellet et ekstra parkeringsområde beregnet til brug i forbindelse med bryllupper, begravelser og lignende. Menighedsrådet er også involveret i et samarbejde med "rådene" i Åsted og Skærum om et børne- og ungdomsudvalg, hvor også borgerforeningen samt KFUM-Spejderne og KFUM&K er med. Dette udvalg arrangerer to børnegudstjenester - én ungdomsgudstjeneste og én sognedag. Disse gudstjenester afvikles på skift i kirkerne i Åsted, Skærum og Kvissel. Der arrangeres også koncerter i Kvissel kirke. Bøgelunden I 1922 fik Kvissel Borgerforening fat i et stykke land, der hvor Mejlingvej og Vasenvej mødes. Det blev siden til byens lystanlæg - Bøgelunden - med dans, grundlovsmøder, legeplads og så videre. I dag er det helt tilgroet, men lige vest for ligger byens sportsplads og klubhus, som mange foreninger misunder byen. Her er både tennisbaner og mange fodboldbaner til boldleg. Her er udkæmpet mange drabelige fodboldkampe i en tid, hvor alle også mindre byer med respekt for sig selv havde indtil flere seniorhold, og når stort set alle andre fodboldbaner i landet er oversvømmet, kan der som regel spilles bold i Kvissel på grund af banernes høje beliggenhed. Superligaklubber og store fodboldklubber fra Sverige og Norge har benyttet den mulighed. Lige nu er der dog store problemer, idet kommunen ikke vil sprøjte, hvorefter grønsværen er ædt af forslugne gåsebiller... Og i dag; ja, Kvissel er vel kendt i omegnen på grund af Kvissel Tømrersjak og Leo Vinters edb-forretning samt Vasens økologiske jordbrug med især jordbær som det store slagnummer. Langt til Hjørring Lige vest for ligger Dvergetved, der er i Sindal Kommune. Der har været underskriftsamlinger for at komme under Ny Frederikshavn, da man finder, at Ny Hjørring er lige langt nok væk. Og mon ikke nogle derfra kommer til det politiske møde tirsdag aften i den tidligere stationsbygning. Se også www.kvissel.dk