Lokalpolitik

Kvist foreslår folkeafstemning

Det er bagvendt at snakke indbyggertal uden at kende opgaverne

SKAGEN:Lederen af den socialdemokratiske byrådsgruppe, Bjarne Kvist, mener at det vil være en god idé med en folkeafstemning om den nye kommunestruktur. Det kan være på sin plads at høre folkets røst om et så vigtigt emne, mener han. - Hele processen har været meget udemokratisk. Normalt vælger befolkningen sine politikere ud fra hvilke holdninger de har til bestemete emner. Men i denne sag har befolkjningen ikke haft en chance. Beslutningen om en nu struktur for kommuner og amter er truffet mellem to valg. - Derfor synes jeg, at der er god grund til, at vi spørger: Hvad er det egentlig befolkningen vil?, siger Bjarne Kvist. - Det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, at vi kæmper for at være en selvstændig kommune, hvis det viser sig, at Skagen Kommunes borgere vil noget helt andet. Efter byrådsmødet på mandag skal byrådet drøfte strukturkommissionens betænkning. Her vil Bjarne Kvist fremlægge sine tanker om at spørge vælgerne om deres ønsker for selvstændighed eller giftermål med nabokommuner. Bjarne Kvist luftede synspunktet på et offentligt debatmøde, som socialdemokratiet havde arrangeret. Her fremgik det klart og tydeligt, at socialdemokratiske skagboer ønsker at bevare Skagen som en selvstændig kommune. Blandt de 16 mødedeltagere var der bred enighed om, at hele spillet om en ny struktur med færre og større kommuner og færre amter eller regioner er totalt udemokratisk. - Hvis indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal trække stregerne, er der hermed indført diktatur i Danmark, mente det socialdemokratiske byrådsmedlem, Per Jørgensen. Bjarne Kvist mente, at det er bagvendt at snakke om indbyggertal frem for opgaver. - Det er en uoverskuelig opgave, vi som kommunalpolitikere er sat på. Om to måneder skal vi give et svar på, hvad vi ønsker. - Men vi har ingen oplysninger om, hvad konsekvsenserner af de den ene eller anden beslutning kan blive. Dermed gav Bjarne Kvist udtryk for de frustrationer som er udbredt blandt politikere og politisk interesserede. Socialdemokraterne i Skagen er overbeviste om, at Skagen kan klare sig fint alene - måske endda bedre end i dag. En kommunes økonomiske fremtid vil også afhænge af en kommende udligningsreform. Mange frygter for de små skoler, hvis kommunerne bliver meget store. - Hvis vi får en storkommune, frygter jeg, at enten Jerup eller Aalbæk Skole er i fare, sagde Søren Kjellberg fra Aalbæk. - Det er dokumenteret, at skoledriften er billigere i store kommuner, men ingen forskere i hele verden har fundet en metode til at måle effekten og kvaliteten af undervisningen, sagde samfundsfoirsker Søren Serritslev fra Aarhus Universitet, der var oplægsholder på mødet.