KVIV skal ændre grundlag

Kunstforeningens formand trækker sig ud af bestyrelser

HJØRRING:Midt i februar er der lagt op til en spændende generalforsamling i kunstforeningen Kunstens Venner i Vendsyssel, KVIV. Her trækker den mangeårige formand, Lars Skovfoged, sig tilbage, mens flere bestyrelsesmedlemmer overvejer, om de skal gøre det samme. Det skyldes en splid mellem museets bestyrelse og kunstforeningen, som frygter for sin eksistens. Problemerne er opstået efter flytningen til det nye kunstmuseum på P. Nørkjærs Plads. Konflikten handler dels om kunst, men måske endnu mere om penge. I langt mere en 50 år har Hjørring Kunstforening, som siden sammen med Støtteforeningen for Hjørring Kunstmuseem blev til KVIV, arrangeret udstillinger. De senere år er det kun blevet til én stor udstilling året, nemlig den såkaldte Nordenfjords. Men et flertal i kunstmuseets bestyrelse har ikke ønsket, at foreningen skal fortsætte med at arrangere Nordenfjords, fordi museet kun vil arrangere fire professionelt arrangerede udstillinger om året. Bestyrelsen for museet har tilbudt, at KVIV kan arrangere mindre foyerudstillinger, men det har bestyrelsen for KVIV ikke ønsket. - Vi skulle betale for at få lov, siger Lars Skovfoged. Pengespørgsmålet er også centralt i et andet stridsspørgsmål, nemlig spørgsmålet om prisen på årskort. Hidtil har KVIV kunnet købe årskortene til en meget favorabel pris, men nu tilbyder museet selv årskort og forlanger samme pris af KVIV - Det bliver økonomisk hårdt for den nye bestyrelse i KVIV, siger Lars Skovfoged. Bestyrelsen for KVIV sendte i november et brev til bestyrelsesformand Troels Bidstrup Hansen om et fælles møde for de to bestyrelser, og det har netop været holdt. Der kom ikke noget nyt frem, og det fik Lars Skovfoged til at tage den endelige beslutning om at træde tilbage som formand. Samtidigt stiller han sin post i museets bestyrelse til rådighed for en ny formand. - Vi har i bestyrelsen selvfølgelig bakket vores museumsinspektør op. Museet er simpelthen tvunget til at skaffe flere penge, siger Troels Bidstrup Hansen, som bekræfter, at det i det nye kunstmuseum koster det penge at låne museet til arrangementer. For kommercielle arrangementer er prisen endda ikke ubetydelig. Om et par uger kommer indkaldelsen til generalforsamling for KVIVs medlemmer. Inden da skal der foreligge et grundlag til fortsættelsen af foreningen med et andet idégrundlag end det hidtidige. - Det bliver en anden kunstforeningen end hidtil. Jeg frygter, at museet mister sin folkelige opbakning, siger Lars Skovfoged. Troels Bidstrup Hansen: - Jeg har et stærkt ønske om, at KVIV fortsætter. Der er masser af muligheder for at lave arrangementer for medlemmerne.