Videregående uddannelser

Kvote 1 eller kvote 2 til læreruddannelsen

@Brød.9.uncial.Taz:?Karen vil gerne være folkeskolelærer, og hun vil søge om optagelse på uddannelsen, så hun kan begynde ved studiestart i september 2009. Hun er i tvivl om hun skal søge gennem kvote 1 eller kvote 2. Hun oplyser, at hun gerne vil læse i Nordjylland eller Århus, og at hun har et gennemsnit på 7,4 efter den nye karakterskala i sin studentereksamen. @Brød.9.uncial.Taz:!Karens spørgsmål er svært at svare entydigt på. En vurdering af om hun bør søge via kvote 1 og kvote 2, afhænger af dels om hun har et tilstrækkeligt højt gennemsnit til at blive optaget gennem kvote 1, og dels om hun har nogle af de kvalifikationer, der vægtes i kvote 2. Om man skal søge gennem kvote 1 eller kvote 2, kan afhænge af forskellige faktorer. Hvis man søger gennem kvote 1, er det udelukkende på baggrund af ens eksamensgennemsnit, man bliver vurderet og optaget. Hvis der er flere ansøgere end der er pladser til, optages man efter faldende gennemsnit. Adgangskvotienten til en uddannelse udtrykker, hvad den sidstoptagne havde i gennemsnit året før. Ved at ansøge gennem kvote 2 kan man blive optaget på baggrund af andre kvalifikationer end ens eksamensgennemsnit. Det er forskelligt afhængigt af uddannelse, hvilke faktorer og kvalifikationer der ligger til grund for optagelse gennem kvote 2. Der vil ofte være tale om, at der laves en helhedsvurdering af ansøgeren. Karen er som nævnt interesseret i folkeskolelæreruddannelsen. På UddannelsesGuiden (www.ug.dk) kan Karen se, at sidste år blev alle ansøgere optaget på folkeskolelæreruddannelsen både i Aalborg og i Hjørring. Her var der altså ikke flere ansøgere, end der var pladser til. Ved læreruddannelsen i Århus skulle man have 5,5 for at blive optaget i kvote 1. Det er ikke muligt at vide, hvad der skal til for at være sikker på at blive optaget gennem kvote 1. Det krævede gennemsnit vil variere år for år afhængig af, hvor mange ansøgere der er og hvad deres gennemsnit er. Som udgangspunkt kan Karen dog tage adgangskvotienten fra optagelsen 2008 som en indikation af det krævede niveau. Dermed vil det tilsyneladende være nemmere at blive optaget på uddannelsen i Nordjylland end i Århus. Ved kvote 2 er det som nævnt andre kvalifikationer end ens gennemsnit, man kan blive optaget på baggrund af. For at finde ud af, hvad der vægtes i kvote 2, skal hun ind på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider, men det vil ofte være eksempelvis erhvervserfaring, højskoleophold eller udlandsophold. Hvis Karen har relevante kvalifikationer til en kvote 2-ansøgning og ansøger herigennem, har hun to muligheder for at blive optaget, idet ansøgningen bliver prøvet både i kvote 1 og kvote 2. Det kræver mere arbejde at lave en kvote 2-ansøgning, idet man skal dokumentere de aktiviteter, man angiver i ansøgningsskemaet. Det er Karen, der i sidste ende skal træffe beslutningen om, hvad hun vil gøre. Historisk set taler det for at hun kan blive optaget på studiet ved de omtalte steder gennem kvote 1. Hun kan eventuelt tage kontakt til uddannelsesstedernes studievejledning, og få deres vurdering af hendes chancer i de forskellige kvoter. Venlig hilsen Martin, Studievalg Nordjylland