Videregående uddannelser

Kvote 2 - den første runde

De fleste videregående uddannelser har to ansøgningsfrister: 15. marts og 5. juli. 5. juli gælder det kvote 1. Det er dem, der søger udelukkende på baggrund af en studenter- eller hf-eksamen. 15. marts gælder det kvote 2. Det er kort sagt alle de andre, blandt andre ansøgere med adgangsgivende eksamen men et gennemsnit, der måske ikke er højt nok; ansøgere, der søger dispensation fra kravet om adgangsgivende eksamen; ansøgere med udenlandsk eksamen. Fordelingen mellem de to kvoter varierer. På universiteterne udgør kvote 1 som hovedregel 90 procent, mens lærer-, pædagog-, sygeplejerske-, radiograf- og jordemoderuddannelserne optager 50 procent i hver gruppe. Ergo- og fysioterapeuterne optager 35 procent via kvote 2. For de mange uddannelser med fri adgang betyder det ikke noget, hvilken kvote man har søgt i, blot man opfylder kravene. Alle ansøgere via kvote 2 regnes også som ansøgere i kvote 1. Alle får svar 30. juli