EMNER

Kvoteskibe er et EU-anliggende

Masser af god, dansk politisk vilje er ikke nok til at finde en løsning om kvoteskibe

Det kræver et EU-initiativ at finde en løsning, der sikre, at spøgelsesskibene i Hanstholm Havn kan fjernes fysisk for i stedet at skrives over på et stykke papir, men det skorter ikke på dansk politisk vilje. Det er bare ikke nok, siger Torsten Schack Pedersen. Foto: Klaus Madsen

Det kræver et EU-initiativ at finde en løsning, der sikre, at spøgelsesskibene i Hanstholm Havn kan fjernes fysisk for i stedet at skrives over på et stykke papir, men det skorter ikke på dansk politisk vilje. Det er bare ikke nok, siger Torsten Schack Pedersen. Foto: Klaus Madsen

- Vi taler ikke raketvidenskab, tværtimod virker problemstillingen meget ligetil, så det burde være muligt at finde en løsning. Det siger venstres Torsten Schack Pedersen efter at sagen om de såkaldte "kvoteskibe" - oplagte fiskefartøjer - har taget en ny drejning. Det har nemlig vist sig, at bunken af oplagte fartøjer i Hanstholm Havn nu blokerer for andre aktiviteter på havnen. Således har senest Hanstholm Skibssmedie vinket farvel til et større vedligeholdelsesarbejde på katamaranfærgen ¿Master Cat¿. Arbejdet skulle udføres ved kaj i Hanstholm, eneste problem var, at den kaj, der skulle bruges, var besat af oplagte fartøjer. Direkte Hans Kjær, Hanstholm Havn, efterlyste i Thisted Dagblad tirsdag, at en minister tog hånd om sagen i et forsøg på at finde en løsning, så kvoteskibene kan fjernes. Men sagen er ude af danske politiske hænder, siger Torsten Schack. - Fra regeringens side er der fuld politisk opmærksomhed på problemstillingen, og fødevareminister Eva Kjær har også været omkring sagen. Men den skal løses i EU-regi, for det kræver accept herfra, at vi fysisk kan fjerne skibene, men bevare dem på papiret. Den mulighed har vi endnu ikke sikret fuldt ud, siger Torsten Schack Pedersen. Han forklarer, at kvoteskibene derfor må bevares rent fysisk for at undgå en situation, hvor EU konstaterer, at den danske fiskerflåde er reducerer så meget, at det udløser et krav om tilsvarende reduktioner i de danske fiskerettigheder. - For os er det indlysende, at kvoteskibene er en konsekvens af en fremadrettet, dansk fiskeripolitik, der har som formål at sikre de aktive fartøjer et økonomisk forsvarligt fiskeri, siger Torsten Schack Pedersen. Eneste løsning på problemet er EU-accept af, at et stykke papir er ligeså godt som et oplagt skib. - Så længe den accept ikke findes, vil det være gambling at fjerne skibene fysisk, for vi risikerer at miste deres rettigheder, siger Torsten Schack. Han erkender, at situationen er paradoksal. Ikke alene er de oplagte skibe en klods om benene på deres ejere, der skal betale forspiring og sikre, at skibene er i brugbar stand, selv om de i praksis næppe for ret manges vedkommende igen kommer på fiskere, nu er de også til gene for andre aktiviteter. - Vi står med et problem, der kræver en løsning. Vi kan bare ikke anvise den nationalt, men må vente på et udspil fra EU og her kan vi fra dansk side kun presse på for en løsning i forbindelse med de fiskeripolitiske drøftelser.

Breaking
Følg snestormens rasen live. Trafikken i hårdknude ved Aalborg
Luk