Kyllinger luner sig ved affaldsvarme

Slagterier 4. september 2002 08:00

AARS: Fjerkræslagteriet Danpo i Aars har besluttet at udskifte naturgas med overskudsvarme fra affaldsforbrændingsværket i Aars. 95 procent af fjerkræslagteriets varmebehov skal dækkes af overskudsvarmen, mens de sidste fem procent skal komme fra genbrugsvarme fra slagteriets egne kølemaskiner. Ved hjælp af overskuds- og genbrugsvarme bliver Danpo også selvforsynende med varmt vand. - Vi bruger 1100 kubikmeter vand - heraf 300 kubikmeter varmt vand - pr. døgn, oplyser fabrikschef John Mogensen, Danpo, Aars. - Den store mængde bruges dels til skoldning af de 100.000 kyllinger, vi slagter pr. døgn, dels til rengøring samt vask af kar og vogne. Alfa og omega for os som salmonella- og campylobakterfri virksomhed er en tårnhøj hygiejne. Fjerkræslagteriet, som er Aars' største virksomhed, investerer en halv million kr. på selve virksomheden i forbindelse med overgangen fra naturgas til affaldsvarme. Nogle af pengene bruges til at opføre buffertanke, som bruges til at opbevare vandet, så det er til rådighed, når der er brug for det i produktion og rengøring. Den ændrede energitilførsel reducerer CO-udslippet med 658 tons om året. - Vi finder, at det er en god ide at bruge overskudsvarme i stedet for naturgas, understreger fabrikschef John Mogensen. - Det er til gavn for Danpo, Aars Fjernvarmeforsynimng - og vort fælles miljø. Direktør Per Sørensen, Aars Fjernvarmeforsyning, er også tilfreds med, at Danpo har givet grønt lys for projektet: - Vi bortkølede nemlig sidste regnskabsår 26 procent af den producerede varme i vort køletårn. Det er en del af denne spildte varmemængde, som Danpo kan bruge, forklarer Per Sørensen. - Som led i projektet skal vi føre en varmtvandsledning fra Fjernvarmecentralen Gislumvej de 1,7 km til fjerkræslagteriet vest for byen. Fjerkræslagteriet ligger for øjeblikket i et naturgasområde, men Aars kommunes varmeplan ændres i september, således at virksomheden inddrages under det fjernvarmeforsynede område. Også økonomisk er der tale om et gunstigt projekt, hvis udbytte deles mellem Fjerkræslagteriet Danpo og Aars Fjernvarmeforsyning.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...