EMNER

Kynisk menneskesyn

Det er hverken den store medfølelse, empati eller viden, Joachim B. Olsen afslører med sine udtalelser om fattigdom i Danmark.

Bevæger man sig bare en smule ud i det danske samfund, besøger en folkeskole, et socialt boligbyggeri, et supermarked eller en varmestue, vil man vide, at der findes uhyggeligt mange i Danmark, der har meget lidt til rådighed at leve for, og hvis hverdag er en kamp for at få enderne til at nå sammen. Værst er det, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråds opgørelser viser, at over 50.000 danske børn i 2009 faktisk vokser op i hjem, hvor man har prøvet at blive sat på gaden, at springe måltider over, at undvære vintertøj, at måtte sige nej til arrangementer, fordi man slet og ret mangler penge. De er fattige og har derfor ikke mulighed for at deltage på lige fod med kammeraterne i fritidsaktiviteter og har ikke samme adgang til eksempelvis computer og internettet. Den slags er udtryk for det, man kalder relativ fattigdom - altså det forhold, at man sammenlignet med andre i samfundet har betydeligt mindre. Absolut fattigdom, som man ser for eksempel i Afrika, hvor man direkte sulter, er selvsagt noget andet. Men relativ fattigdom er et bredt anerkendt begreb, og det burde man kende som medlem af Folketinget. EU har en definition for relativ fattigdom, der hedder 60 procent af medianindkomsten og derunder, mens OECD har en grænse, der hedder 50 procent af medianindkomsten. Selv med OECDs grænse, der er den laveste, har vi flere hundrede tusinde fattige i Danmark og her er de mange studerende, der midlertidigt lever af SU, ikke talt med. Den relative fattigdom i Danmark er et alvorligt samfundsproblem og må ikke bagatelliseres. Liberal Alliances og Joachim B. Olsens udbrud afslører altså ikke blot stor uvidenhed, men også et kynisk og asocialt menneskesyn. Jeg kan anbefale den dygtige kuglestøder at tage på en Tour de Nordjylland, hvor Vesthimmerlands, Morsø, Hjørring, Jammerbugt og Thisted kommune er i den kedelige situation at være blandt den fjerdedel af de danske kommuner, der har den største andel fattige blandt deres indbyggere. Det vil forhåbentligt give partiet en tiltrængt øjenåbner og et indblik i livet for mennesker, som af vidt forskellige grunde er havnet i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Regeringen vil gøre op med den holdning, der fejlagtigt florerer blandt mange liberale politikere om, at de fattiges situation er selvforskyldt. Vi vil kickstarte økonomien og blandt andet fjerne fattigdomsydelserne og loftet på børnechecken, så vi kan få alle med. Vi ønsker ikke et samfund, hvor man peger fingre ad de folk, der har brug for hjælp, men derimod et land, hvor vi løfter i flok.