Lokalpolitik

Kystbyerne og Schnoor hædret

Hæder til tidligere borgmester og til Mou, Egense og Dokkedal.

Fællesskab gør stærk. Det er de kystbyerne Mou, Egense og Dokkedal et klart bevis på. Tirsdag aften blev de hædret med titlen Årets Landsby 2009, udnævnt af foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune, LAK. Hæderen blev begrundet med, at Kystbyerne, som de betegnes under ét, har vist et skoleeksempel på borgerinddragelse, der virker. I det forløbne år er det lykkedes at engagere 300 borgere i at lave en udviklingsplan, der beskriver områdets ressourcer og kvaliteter og i hvilken retning, området skal udvikle sig. Ifølge landsbyforeningen har der udviklet sig en dialog på tværs af byerne samt med de kommunale forvaltninger, hvorved det er lykkedes byerne at vende det tab af nærhed, mange borgere har oplevet som følge af kommunalreformen til aktiv ageren i eget lokalområde. Foreningens anden hæder, Årets Landsbyven 2009, tilfaldt Kristian Schnoor, byrådsmedlem og tidligere borgmester i den gamle Sejlflod kommune. Udnævnelsen blev begrundet med, at Schnoor har én klar førsteprioritet i sit politiske virke, og det er at arbejde for en landdistriktspolitik, der sikrer en ligelig udvikling på land og i by. Samtidig bliver det påpeget, at politikeren har været en drivende kraft ved etableringen af Vildmosecentret og bestræbelserne på at skabe en naturpark i området. Netop samvirket mellem natur og landsbyer er et bærende princip for LAK, idet mange vælger landsbyerne som bosted for at være tæt på naturen.