Aalborg

Kystdirektoratet afviser klage over Østre Havn

Det var helt i orden og ikke i strid med reglerne, at det kommunalt ejede Aalborg Havn A/S solgte Østre Havn i 2006.

Det har Kystdirektoratet nu slået fast, ikke bare en, men to gange, efter en granskning af sin første afgørelse fra november 2008. I den stod der, at salget skete i overensstemmelse med både havneloven og aktieselskabsloven. Det var tidligere byrådsmedlem, jurist Rainer Dannemare, der med trusler om at indklage sagen for Folketingets Ombudsmand fik Kystdirektoratet til at kigge på sagen en gang til. Dannemare mener nemlig, at der både er retslige og faktiske fejl i Kystdirektoratets første afgørelse, og at salget skulle have været overladt til byrådet og ikke Aalborg Havn A/S. Også Konkurrencestyrelsen kigger nærmere på salget af Østre Havn. Styrelsen undersøger, om Østre Havn er solgt for billigt, og om der dermed er sket ulovlig statsstøtte. Styrelsen ser også på processen i salget, der skete uden offentligt udbud og uden, at der blev foretaget en uvildig vurdering af Østre Havns værdi.