Kystfiskere: Der er masser af torsk

Skagerrak er ikke ramt af torskemangel, siger fiskeriforeningsformand

THORUPSTRAND:Der er masser af torsk i de danske farvande, især i Skagerrak og Kattegat, men også i den danske del af Nordsøen. Det mener fiskerne i Thorupstrand, modsat de biologer, som EU-kommissionen har brugt som rådgivere til den nye kvoteaftale, der træder i kraft 1. februar. Aftalen betyder, at fiskeriet efter torsk bliver skåret ned med 45 procent, og at der lægges et loft på ni havdage om måneden. - Vi har ikke fået noget på tryk endnu, så det er for tidligt at udtale sig om konsekvenserne for os, siger formanden for Thorupstrand Fiskeriforening Niels Jørgen Olsen. - Men når biologerne siger, at det er gået stærkt tilbage for torsken, passer det ikke. I hvert fald ikke i de områder, hvor vi fisker. Og det er både i Skagerrak, Kattegat og i Nordsøen ud for Hanstholm, fortæller han. - Gennem de sidste 15 år er der blevet flere og flere småtorsk, men det er da rigtigt, at der var flere torsk for 30 år siden, da jeg begyndte at fiske. Niels Jørgen Olsen fastslår til gengæld, at rødspætterne er gået en del tilbage i Skagerrak, og at det derfor ikke hjælper fiskerne særlig meget at sætte rødspættekvoten op, som det er sket. - Det er torskefiskeriet, der er vores levebrød, for det udgør 70-80 procent af fangsten. Resten er rødspætter og blandede arter som tunge, pighvar, krabber, hummer og den slags. Det er og bliver bifangster, som man ikke kan leve af, siger fiskeriforeningens formand. - Hvis der bliver skåret så kraftigt ned, som det lyder til, kan det få alvorlige konsekvenser, især for dem der lige har investeret i båd. En ung fisker, der har købt båd og fået lov til at fiske, gør det jo under bestemte forudsætninger. Men det virker, som om den ene hånd ikke ved hvad den anden gør inde i ministeriet. Han skulle jo ikke have lov til at gå i gang, med de udsigter. Niels Jørgen Olsen oplyser, at fiskerne har fået en særlig kvote på 4200 kg torsk her i januar for både mellem 12 og 16 meter, og bådene under 12 meter må fange 2600 kg. - Det er lidt mere end kvoterne i fjor, og det er nok en slags slikkepind for at få os til at forholde os i ro, mener Niels Jørgen Olsen. Godt en snes både fisker fra Thorupstrand, og man har indtil nu haft så megen tro på fremtiden, at det planlægges at bygge nyt spilhus for at forbedre mulighederne for hurtig søsætning og ophaling. - Om det bliver til noget, er også for tidligt at sige, fastslår formanden. - Vi vil se papirene om den nye aftale først.