Hirtshals

Kystfiskere føler sig forbigået

HIRTSHALS:De mindre kystfiskere mener, at deres muligheder for at fiske i år er så begrænsede, at det er umuligt at drive en forretning. De hører alle under kategorien mindre aktive fartøjer (MAF) og har en samlet ration i modsætning til de større fartøjers kvoter. - Kvoten er blevet så lille, at man hverken kan leve eller dø af det, siger fisker Kaj Kirkedal fra Hirtshals. Kollegerne er enige. - Vi kan fange rationen i løbet af en dag, anfører Bent Bork. - Det er så drastisk en nedskæring, at jeg er nødt til at tage det hele med, og så kan det ikke engang hænge sammen. Jeg forventer ikke at blive millionær, men kun at få brød på bordet til min familie, fastslår Per Jensen. Afhængig af størrelsen af fartøjer må de fange mellem 300-1000 kg torsk og mellem 200-600 kg rødspætter i Skagerrak i 1. kvartal. Kritikken afvises af næstformand i Danmarks Fiskeriforening, Svend Erik Andersen. - Det er klart, hvis alle mindre aktive fartøjer fisker på samme niveau som de altid har gjort, så vil der være den samme mængde fisk, som de sædvanligvis har fisket, bortset fra den reduktion i kvoten, som rammer alle. Vi kan først senere på året se i hvilken retning, udviklingen går. Hvis der bliver fanget mindre, bliver rationen sat op, og hvis der bliver fanget mere, bliver rationen sat ned, siger Svend Erik Andersen. Kvartalsmængder Han påpeger samtidig, at Fiskeridirektoratet i år efter ønske fra fiskerne er gået over til kvartalsmængder i stedet for månedsrationer, og derfor har man været lidt forsigtige med tildelingen. Svend Erik Andersen drager også den sammenligning, at de største af de mindre aktive fartøjer må have lov til at fange fire ton torsk næste år i Skagerrak, hvis den ration som er fastlagt for 1. kvartal bibeholdes, og det svarer til årsmængden for nogle FKA-fartøjer. Kystfiskerne fanger kun en meget lille procentdel af den samlede kvote i de danske farvande, og det sker med både miljørigtige og skånsomme redskaber, påpeger de.