Kystfodringen snart slut

360.000 kubikmeter sand på strækningerne høfde 89-92 og høfde 95-98 koster 10,5 mio. kr.

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sandpumperen "Freja" henter sandet på havbunden syv kilometer fra kysten og sejler det ind, hvorefter det pumpes igennem rør ind på kysten. Dette års store arbejde ved Agger ventes afsluttet i denne uge, når fodringen når frem til høfde 92. Foto: Peter Mørk

Så er dette års kystfodring ved Agger ved at være slut, oplyser projektleder Michael Rasmussen hos Kystdirektoratet i Lemvig. Strækningen mellem høfderne 95 og 98 blev klaret allerede i maj, og nu er man ved at være nået fra høfde 89 og op til høfde 92. Man er lidt forsinket, men ikke mere end hvad man altid må regne med ved Vestkysten, fremgår det. Sandpumperen kan nemlig ikke arbejde, når bølgerne bliver over 1-1,5 meter ved en hård vestlig vind. I alt fodres Aggerkysten i år med 360.000 kubikmeter sand, som sandpumperen "Freja" henter på havbunden omkring syv kilometer fra kysten, hvor vanddybden er omkring en snes meter. Med en last på 1500 kubikmeter ad gangen, sejler "Freja" så ind til kysten og slutter til et rørsystem, hvorigennem sand og vand pumpes ind på og langs kysten. Læs hele artiklen i Thisted Dagblads tirsdagsudgave