Kystkulturcenter indviet

Stor lokal opbakning til havbåde-projekt ved Slettestrand, der både skal fastholde et gammelt håndværk samt formidle viden og erfaring.

Den lokale kystkultur var levende, men levevilkårene var ringe. Derfor gik vi for tre år ind i projektet, fortalte Ulla Lund fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, da hun talte ved indvielsen af det kombinerede havbådebyggeri og kystkulturformidlingscenter ved Slettestrand. - Fonden vil gerne være med til at genoplive og holde liv i de gamle håndværk. Derfor er et af vore krav, når vi går økonomisk ind i projekter, at der er ansat lærlinge, tilføjede hun. Omkring 200 personer var mødt til indvielsen, der blev foretaget af borgmester Mogens Gade. - Ting tager tid. Vi har ventet længe på denne dag. I sigtede højt og ramte højt, sagde borgmesteren. Det første spadestik blev taget i august 2008, hvor projektet Han Herred Havbåde billedligt blev søsat med papirbåde i små kar. Rejsegildet blev holdt i november samme år, og værftet var klar til indflytning august 2010 og fire måneder senere også havbådehuset. Ud over A.P. Møller Fonden er det givet økonomisk støtte fra Nordea-Fonden, Realdania, Vækstforum Nordjylland, Jammerbugt Kommune samt en række mindre fonde. I projektet indgår bygning af 10 havbåde i tiden frem til 2018. Ikke tid til gæster - Bådebyggeriet er et arbejdende værksted, og vi har desværre ikke mulighed for at have besøgende indenfor i den almindelige arbejdstid, står der på et skilt i vinduet. - Vi har travlt. Rigtig travlt. Vi er cirka et år forsinket og skal have to både færdige i år. Vi er ikke begyndt på dem endnu. Derfor kan vi desværre ikke afse tid til at snakke med gæster, forklarer bådebygger Peter Madsbøll fra Øsløs. - Tidspresset hænger sammen med aftalte mål i forbindelse med EU-støtte til projektet. Så det er ikke af lyst, men af nød, at vi holder dørene lukkede for gæster. - Det er vores hensigt at åbne for gæsternes besøg på værftet, mens vi arbejder. Men det bliver desværre først muligt om to år, tilføjer Peter Madsbøll. Bestyrelsesformand og etnolog Thomas Højrup udtrykte et ønske om, at projektet kan uddanne en ny generation til de gamle håndværk. - Vores vision dækker viden, erfaring, færdigheder og kendskab til og om havbåde. Etableret i 2007 Han Herred Havbåde blev dannet i Lild Strand, Thorupstrand og Slettestrand i 2007. Foreningen restaurerer og vedligeholder havbåde af forskellig alder og art med henblik på at bruge dem aktivt på havet og viderebringe den kundskab og erfaring i praksis, der er en forudsætning for kystkulturens fremtid. Bådene "Elbo" og "Jammerbugten" blev søsat i henholdsvis 2007 og 2010, og de var på vandet. I bådeværftet var bådebyggerne i gang med at restaurere "Nordvest" fra Vorupør. En almindelig kystbåd bygget i Vorupør 1962. - Vi arbejder for tiden også med at rekonstruere en sandskude, der sandsynligvis har været anvendt til transport af varer til og fra Norge og Tyskland. Denne bådtype bliver måske det næste projekt, vi går i gang med på værftet, afslørede Thomas Højrup.