Kystlivreddere med sponsorstøtte

Privat organisation vil gerne bemande livreddertårne

Carl Åge Østergaard
Vi får måske alligevel kystlivreddere på enkelte strande i 2008, sådan som det var tilfældet ved Palmestranden i sommer. Arkivfoto
Drukneulykker 8. december 2007 05:00

FREDERIKSHAVN: Skal badegæsterne ved Palmestranden overvåges af livreddere i sommeren 2008, ligesom det var tilfældet i år ? Det kan i sidste ende blive afgjort ud fra, om private virksomheder vil betale for at forebygge badeulykker. I sommer leverede Hjemmeværnet gratis opsyn med Palmestranden, men det var en engangsforeteelse. Teknisk forvaltning har regnet på, hvad det vil koste at have en bemandet redningspost ved Palmestranden i de travleste ferieuger og nåede frem til en udgift på en halv mio. kr. Dermed var der lagt op til et farvel til livredderopsyn, udelukkende på grund af prisen. Men organisationen Kystlivredderne.dk henvendte sig umiddelbart før mødet i teknisk udvalg torsdag til formanden, Jens Hedegaard Kristensen (S), og gjorde opmærksom på, at den kan stille med kystlivreddere og vel at mærke gøre det til en væsentlig lavere pris end halv mio. for Palmestranden. Kystlivredderne.dk skaffer nemlig sponsorer til at dække følgeudgifterne til bil og båd og førstehjælpsudstyr, hvis kommunen også bakker op og bidrager. Organisationen lægger op til at stille med livreddere ikke bare ved Palmestranden, men ved ialt fem strande på kommunens lange kyst, der strækker sig fra Skiveren til Voerså. - Vi synes sommerens badeulykker har vist, at det er en opgave, der skal løses, siger Kystlivredderne.dk¿s Henrik Lund Andersen, Dronninglund. Jens Hedegaard vil gerne se et konkret udspil fra Kystlivredderne.dk. Han peger på, at behovet for livreddertjeneste ikke skal vurderes isoleret for Palmestranden, men inddrage Skagen og badestederne ved den barske vestkyst.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...