Skagen

Kystredningstjenesten

[ Kystredningstjenesten hører i dag administrativt under Farvandssikringsafdelingen i Farvandsvæsenet under Forsvarsministeriet. [ Farvandsvæsenet har adresse i København, dets øverste chef er farvandsdirektør Svend Eskildsen. [ Søredning hørte tidligere under Redningsvæsenet, der var en selvstændig institution indtil 1973, da det med navnet Kystredningstjenesten blev lagt sammen med Fyrvæsenet, Søkortarkivet og Lodsvæsenet til Farvandsvæsenet. På det tidspunkt var der 50 bemandede og to ubemandede redningsstationer i Danmark. [ I 1970’erne blev antallet af stationer bragt ned på 26 - i dag er der 21 redningsstationer, der tilsammen råder over 37 skibe og 15 køretøjer. [ Kystredningstjenesten beskæftiger 180 personer, hvoraf den største del er frivillige deltidsansatte, der har deres hovederhverv andetsteds. [ Der bliver på landsplan i gennemsnit foretaget mellem 500 og 600 aktioner om året for at hjælpe bl.a. badende, vindsurfere, lystbåde og erhvervsfartøjer. [ De nordjyske redningsstationer er placeret i Skagen, Hirtshals, Torup Strand, Hanstholm, Nr. Vorupør, Agger, Thyborøn, Sæby og Østerby på Læsø. [ Kystredningstjenesten indgår i en international søredningstjeneste, hvis koordinerende myndighed er SOK, Søværnets Operative Kommando, der har hovedkvarter i Århus. Herfra styres de konkrete redningsaktioner, der udføres af såvel Kystredningstjenesten som flyvevåbnet, søværnet, andre statsskibe samt private skibe. [ Antallet af forlis af større skibe falder på grund af gode havne, gode afmærkninger og lodse samt skibenes forbedrede konstruktion og moderne elektronik, oplyser Farvandsvæsenet. Det medfører nye opgaver, blandt dem hører assistance til lysbåde, surfere og miljøkontrol. [ Antallet af redningsstationer og deres placering, bemanding og materiel er under konstant overvejelse. [ Kystredningstjenestens reaktionstid - den tid der går fra alarmen lyder, til første enhed afgår - er 20 minutter. [ Kystredningstjenesten alarmeres via SOK, VHF-radio kanal 16 eller alarmcentralerne på tlf. 112. [ Redningsvæsenet har de seneste 150 år mistet i alt 57 mand ved forlis af redningsbåde: [ 1856 Snogebæk - 5 redningsmænd. [ 1856 Løkken - 5 redningsmænd. [ 1860 Flyvholm - 1 redningsmand. [ 1862 Skagen - 8 redningsmænd. [ 1863 Rindby - 2 redningsmænd. [ 1873 Løkken - 2 redningsmænd. [ 1876 Hanstholm - 1 redningsmand. [ 1888 Vejrs - 1 redningsmand. [ 1890 Thorsminde - 1 redningsmand. [ 1897 Liløre - 12 redningsmænd. [ 1910 Nørre Tornby - 1 redningsmand. [ 1929 Løkken - 3 redningsmænd. [ 1935 Esbjerg - 1 redningsmand. [ 1948 Slettestrand - 1 redningsmand. [ 1951 Hvide Sande - 5 redningsmænd. [ 1970 Torup Strand - 2 redningsmænd. [ 1981 Hirtshals - 6 redningsmænd.