Kystsikring blev ædt af stormen

7000 kubikmeter sand, der netop er lagt ud ved Lønstrup, er væk

LØNSTRUP:Før jul lagde entreprenører 7000 kubikmeter sand ud som kystsikring på sydstranden. De mange kuibikmeter er nu ædt i en stor mundfuld af stormen. Det betyder muligvis, at turisterne skal kigge langt efter en ordentlig badestrand til sommer. Hvis politikerne da ikke beslutter at fremskynde den næste sandfodring og allerede lægge en ny portion sand ud allerede i 2005. Kommunen lægger i samarbejde med Kystdirektoratet og amtet i alt 29.000 kubikmeter sand ud, der hentes i Hirtshals. Fordi man kom sent i gang i 2004, mangler man stadig at lægge godt 20.000 kubikmeter ud. Det sker efter vinterferien. - Hvis politikerne beslutter sig for at lægge mere sand ud i år, så kan det ske i umiddelbar forlængelse af, at vi lægger de sidste 20.000 kubikmeter ud. Det vil give en meget fin sandstrand til sommer til gavn for turisterne og samtidig være en god sikring af kysten, siger ingeniør ved Hjørring Kommune, Mogens Christensen. Formanden for udvalget for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S), forventer, at politikerne i udvalget vil bakke op om en ny kystsikring med sandfodring ved Lønstrup, men hvornår sandet skal lægges ud er endnu ikke besluttet. - Det er vigtigt at sandfodre på tidspunkter, hvor vi erfaringsmæssigt ved at det kommer til at storme, så vi sikrer kysten bedst muligt. Vi ser dog også gerne, at det er så tæt på sommer som muligt, så turisterne får en god strand, siger Ole Ørnbøl. Han peger på én ulempe ved at sandfodre om foråret, hvilket kommunen har prøvet tidligere. - Hvis der kommer en storm omkring påske, så er stranden væk, siger Ole Ørnbøl. Udvalgsformanden forventer, at kystsikringen ved Lønstrup kommer på udvalgets dagsorden snarest. På budget 2005 er der afsat 400.000 kroner til udbedring af den nordlige stensætning på strækningen mod Harrerenden.