Kystsikring for 64 mio. mod vest

SØNDERVIG:Kystdirektoratet har indgået en aftale til 64,5 mio. kr. med entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S om årets kystsikring langs den jyske vestkyst. Kontrakten omfatter omkring 2,5 mio. kubikmeter sand, som suges op fra havbunden 7-10 kilometer ude i Nordsøen. Derfra sejles sandet tættere på kysten og pumpes til sidst via rørledninger helt ind på stranden, hvor det fordeles. Strandfodringen sker fra midten af april til slutningen af september ved Søndervig, Agger, Thorsminde, Fjaltring samt ud for Ferring Sø. Strandfodringen med sand er den ene af to entrepriser, der i år har været bragt i udbud på vestkysten. For den anden entreprise ventes det snarligt at kunne skrive kontrakt med et andet entreprenørfirma. - Strandfodringen skal vedligeholde stranden, hvilket især er vigtigt efter januars meget kraftige storm. Når vi pumper sandet helt op på stranden, er det for at give naturen byggestenene til selv at kunne opbygge naturlige klitter, som beplantes med planter, der kan holde på sandet. Desuden er det intentionen, at der skabes en høj og bred, badevenlig strand, siger chef i Kystdirektoratets afdeling for anlæg og drift, Jan Korsgaard. /ritzau/