Naturkatastrofer

Kystsikring klarede skærene

Det var ikke blot vejrguder og frivillige kræfter, der natten til lørdag var med Løgstørs borgere. Siden de store oversvømmelser for to år siden er Løgstørs havneområde blevet gennemrenoveret og har fået ekstra kystsikring. Og det reddede Løgstør, mener en noget klatøjet beredskabschef Jørgen Hansen

Også lavbenede kunne hurtigt komme på havnen efter stormen i Løgstør Foto: Hans Christian Jacobsen

Også lavbenede kunne hurtigt komme på havnen efter stormen i Løgstør Foto: Hans Christian Jacobsen

- Vores stormflodssikring stod sin prøve, og vi kan næsten ikke få armene ned. Da vandstanden var på sit højeste, var den 1.88 meter over daglig højde, og uden den nye kystsikring ville vandet have stået langt oppe i byen. Nu var det blot et mindre havneområde, der blev ramt, og her trak vandet sig tilbage fra, siger Jørgen Hansen. Løgstørianerne kan dog ikke kun takke kystsikringen for de udeblevne vandmasser i byens gader. I timevis kæmpede mere end 135 personer fra blandt andet Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen fra Thisted en kamp mod vand og vind, der til tider mest af alt mindede om Davids kamp mod Goliat. - På et tidspunkt var det ved at gå galt, og det var drønhårdt, men vores folk gjorde en kæmpe indsats, siger Jørgen Hansen. Ifølge beredskabschefen er der overhovedet ikke indløbet rapporter om vand i kældre eller lignende i Løgstør.