Kystsikring - nej tak

Debat

En varm sommersøndag i juli 2009 gik jeg en tur langs Lønstrup strand. Det der mødte mig, var en bunke norske sten, en smal sumpet strand og en klitfodsbeskyttelse af grus tilsat murbrokker og asfaltrester. Trods det gode vejr, var stranden næsten mennesketom, hverken turister eller lokale opholdt sig her. Jeg forstår det godt. Det var ikke et rart sted at opholde sig. Det bekymrer mig meget, at det påtænkes at forlænge denne utiltalende strand en længere strækning sydpå. Jeg er gennem 45 år kommet i Lønstrup og langs Lønstrup Klint og har set det fascinerende samspil mellem Vesterhavet og klinten. Da jeg begyndte at komme, lå Mårup Kirke lige så langt fra skrænten som Mårupgård ligger fra skrænten i dag. Havet tager, og havet giver, og vil til alle tider tage og give. Det er min faste overbevisning, at i meget langt perspektiv, vil det ikke være muligt for os mennesker, ej heller ønskeligt af naturmæssige hensyn, at tæmme Vesterhavet. LAD NATUREN GÅ SIN GANG.