Kystsikring på jernplader

Kystsikring 28. september 2002 08:00

SKAGEN: Når Skagens strande i efteråret skal fodres med 60.000 kubikmeter sand hentet på Nordstrand skal der først laves en midlertidig vej af store jernplader til de tunge køretøjer. - De mange jernplader formodes at koste cirka 1.5 millioner kroner, og vælger Skagen Kommune og kystinspektoratet at leje dem, vil udgiften være noget nær det halve, siger Poul Jakobsen, der har opfundet en kystsikringsmetode med drænrør. - Det kan undre, at man fra kommunens side bliver ved med at fodre strandene med sand hentet på Nordstrand, når vi har demonstreret, at det er meget billigere og mere effektivt at kystsikre med drænrør. Så passer stranden sig selv, og der er altid sand på stranden. Det viser vore forsøg ved Gl. Skagen, hvor der er flotte og brede strand, dér hvor vi har rør i stranden. - Der, hvor kommunen har nægtet os at spule rør ned, er der kun ral på stranden. Det er for eksempel lige neden for Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, mens man for eksempel ved Stranden 2 lidt sydfor kan se Danmarks skønneste strand med masser af sand, siger Poul Jakobsen. Det er Skov- og Naturstyrelsen, der har krævet, at al kørsel af sand fra Nordstrand til parkeringspladsen ved Grenen nu skal foregår på tykke jernplaner. Årsagen er, at de store maskiner og vogne laver dybe spor på strandene. Når sporene bliver for dybe, flyttes kørebanen, og da det sker ofte, har stranden i perioder lignet et månekrater med dybe spor. Der er cirka 300 meter fra den etablerede grusvej nær Nordstrand ud til stedet - kysten - hvor sandet til fodring af Skagens stormomsuste strande hentes. Skagen Kommune har af Skov- og Naturstyrelsen fået besked på, at hvis man vil foretage ændringer af transporten af sandet, skal statsskovdistriktet godkende ændringerne først. Naturbeskyttelsesloven siger, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af klitfredede arealer, og det er derfor, de store maskiner på Nordstrand nu skal køre på jernplader, så stranden ikke ødelægges.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...