Aalborg

Kystsikring skal slutvurderes

GL. SKAGEN: Skagen Kommune vil nu have udarbejdet en endelig vurdering af kystsikringsforsøget med trykudligningsmetoden sydvest for Gl. Skagen efter, at der er foretaget opmålinger af forsøgsområdet i fem år. - Kystdirektoratet har vurderet effekten af trykudligningen efter fire års opmåling, og direktoratet ønsker ikke at foretage yderligere en vurdering, siger teknik og miljødirektør Mogens Hust. - Kystdirektoratet mener, at de efter fire år er nået frem til, at der ikke er entydige resultater af forsøget. - Vi mener, det er en lidt svag konklusion, og nu hvor der er foretaget opmålinger i fem år, vil vi gerne have resultaterne for det femte år med i den samlede vurdering, siger Mogens Hust. Skagen Kommune vil, på anbefaling af Kystdirektoratet, bede eksperten i kystsikring, professor Burcharth, AAU, foretage den endelige vurdering af forsøget ved Gl. Skagen. - Når vi så har professor Burcharths vurdering af opmålingerne i alle fem år, vil vi naturligvis bede Kystdirektoratet om en udtalelse til hans konklusion. - Det er jo dem, der er vores eksperter på kystsikringsområdet, siger næstformand i udvalget for teknik og miljø, Per Eggert (S).