Lokalpolitik

Kystsikring under pres

Amtet stopper tilskud til sandfodring ved Lønstrup

HJØRRING:Amtet har indstillet sin økonomiske støtte til kystsikringen ved Lønstrup. Nordjyllands Amt har hidtil betalt en fjerdedel af udgiften - 300.000 kr. Amtspolitikernes sparerunde har ramt tilskuddet til kystsikring i både Hjørring og Skagen. Udgiftsfordelingen har hidtil været, at staten betaler halvdelen, kommune og amt en fjerdedel hver. Hjørrings borgmester Bent Brown opfordrer amtet til at tænke over sagen endnu en gang. Han frygter for konsekvenserne. - Vi ved ikke om amtets mangleden tilskud får staten til at ændre på sit tilskud. Det ligger helt klart, at Hjørring Kommune ikke kan bærer udgiften alene, siger Bent Brown (S) med henvisning til vedtagelsen af det nys overståede sparebudget i kommunen. Kommunalpolitikerne har ikke budgetteret med den ekstra udgift næste år. Det koster i alt 1,2 mio. kr. at kystsikre Lønstrup med sandfodring hvert år. Ingeniør Mogens Christensen i kommunens tekniske forvaltning forudser problemer i fremtiden, hvis man ikke sandfodrer med samme mængde som forudset, da man sammen med Kystdirektoratet i Lemvig planlagde kystsikringen ved Lønstrup. - Uden at gå ind i diskussionen om valg af kystsikringsmetoder, så er det, med den valgte løsning, helt nødvendigt med sandfodring. Det sikrer, at løsningen fungerer 100 pct. som planlagt. Hvis man skærer ned på sandmængderne, æder havet sig med tiden ind på kysten, siger Mogens Christensen. Borgmester Bent Brown har skrevet et brev til amtsborgmester Orla Hav (S) og bedt amtet om at tænke over sagen igen. - Jeg vil ikke blande sig i amtspolitikernes vurdering af amtets budget. Det er deres egen sag, men jeg har alligevel bedt om at de kigger på sagen en gang til, siger Bent brown. Det store spørgsmål er, om staten fortsat vil betale halvdelen eller om statens bidrag er betinget af, at også amtet giver et bidrag? Det har ikke været muligt at få et svar på det spørgsmål, da lederen af Kystdirektoratet i Lemvig, Jesper Holt Jensen, er på ferie.