Lokalpolitik

Kystsikring ved Mårup op i byråd

HJØRRING:Omtrent samtidig med samrådet i Folketinget med transportministeren diskuterede Plan- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune også kystsikring af strækningen mellem Mårup Kirke og Lønstrup by. Men udvalgsmødet endte uden en politisk opbakning til Initiativgruppen, som har samlet Lønstrup bag kravet om en bedre kystsikring. – Vi kunne ikke blive enige i udvalget, og vi endte med en 3-3 afstemning. Men et udvalgsmedlem, Svenning Christensen, krævede, sagen kommer i byrådet, og det er helt i orden, siger udvalgsformand Per Harfeld (V), som tilhører samme parti som Svenning Christensen. Normalt vil en lige afstemning medføre, at den vedtagne politik for området forsætter uændret, men nu får det samlede byråd mulighed for at drøfte kystsikringen på byrådsmødet tirsdag 27. maj. – Vi er ikke myndighed i denne her sag, men det er næsten en nødvendig, at kommunen bakker op, hvis der skal ske noget, siger Per Harfeld. Han tilføjer at der var været mange blokeringer undervejs med hensyn til bl.a. fredninger og habitatsområder, og at Kystdirektoratet så sent som i januar 2008 meddelte afslag til en ansøgning om kystbeskyttelse ud for Mårup kirke. Umiddelbart efter udvalgsmødet var Per Harfeld ikke bekendt med, at transportministeren har bedt direktoratet om at behandle ansøgningen igen. – Det er helt nyt for mig. Men hvis de overruler deres egen beslutning, vil det sandsynligvis gå lang tid, før der kommer mere kystsikring. Der skal laves en VVM på området, og der vil sandsynligvis komme klager, udtaler udvalgsformanden.