Låenhus som naturskole med egen naturvejleder

Lejrskolen mellem Kielstrup Sø og fjorden skal opdrages til helårsbrug med Marianne Hald som naturvejleder

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Fjord, skov, strandenge, hede, enge, kær og sø ligger i gåafstand fra Låenhus. Foto: Per Kolind

KIELSTRUP:Drømmen om at åbne naturskole med egen naturvejleder har kastet anker ved Låenhus. Lejrskolen ligger omgivet af prægtig natur mellem Kielstrup Sø og Mariager Fjord. På tærsklen til Mariagerfjord-fællesskabets fremtid har Arden Kommune nemlig indgået aftale med Marianne Hald om at begynde som naturvejleder til august. Som naturformidler hos Nordjyllands Amt de seneste seks-syv år besidderMarianne Hald en betydelig viden om at klæde pædagoger, dagplejere og lærere på til at gå på opdagelse i det grønne sammen med ikke mindst de mindre børn. Hun har med hjælp fra andre medarbejdere udgivet illustrative pjecer med stribevis af ideskabende forslag om at bruge naturen og opleve insekterne, planterne og dyrene. - At få børn guidet ud af byområderne og vække deres interesse for at gå på opdagelse i naturen er blevet mit store interessefelt. Derfor glæder jeg mig utrolig meget til at løse opgaven som naturvejleder, siger Marianne Hald. Låenhus har det hele Til Låenhus hører 76 hektar flot og afvekslende natur. Den firlængede gård omgiver sig med skov, hede, strandenge, fjord, enge, kær og sø inden for gåafstand. Skridtet mod en egentlig naturskole betyder, at ikke bare førskolebørn og skolebørn nu skal ud og prøve at bo på gården. Også lærere og pædagoger får chancen for at komme på kursus i vintermånederne, hvor de lærer at formidle oplevelserne med børnene. Samtidig vil Låenhus fremover være i brug næsten hele året, hvor aktiviteterne hidtil har ligget i forsommer og eftersommer. Naturskolen skal bruges til at styrke skolernes undervisning i natur & teknik, biologi og andre fag i folkeskolen Børn og voksne bibringes bedre indblik i naturens sammenhænge og få lyst til at opsøge den i deres fritid. Noget, der jo også styrker sundheden hos brugerne. Låenhus skal indgå i regulær undervisningsbrug. For eksempel foreslår Marianne Hald, at skole og naturskole i 7., 8. og 9. klasse aftaler et undervisningforløb, der har afsæt i eksamensrelavante emner. Konkrete aktiviteter og oplevelser i naturen skaber elever med en indsigt, de har svært ved at glemme. Og alle fag trives godt i naturen. I matematik tæller man eksempelvis træer og årringe og måler træets højde og diameter. Og i dansk digter, staver og rimer man på ord fra skoven., lyder et af mange forslag til Naturskolen Låenhus. - Men brugerne skal også inddrages, inden det endelige grundlag for skolen udformes. Og vi skulle gerne få skabt et netværk til biavlere, fiskere, ornitologer, kunstnere og andre med interesse for naturen, siger Marianne Hald. Fond driver lejrskole Låenhus som lejrskole hviler på en aftale med familien Ulbjerg, som stiftede Columbusfonden for en lille snes år siden. Fonden har de seneste 17 år stillet godt en tredjedel af gårdens bygninger - knap 350 kvadratmeter, inklusive en stor lade - til rådighed for den selvejende institution Låenhus. S/I Låenhus driver med kommunale tilskud lejrskole fra maj til oktober og råder blandt andet over en motorbåd, otte kanoer og alskens værktøj som spader, save og mikroskoper. KFUM-spejderne råder over det meste af en længe. Resten bruger familien Ulbjerg fortsat i sommerferien og på skove helligdage, og da må skolen ligge stille. Tiltrængte forbedringer Lejrskolen råder kun over brændekomfur og brændeovn, men når skolen benyttes hele året, må der også installes anden opvarmning. Sin vinrøde skønhed til trods trænger naturskolens lokaler til en kærlig hånd. Rummene fremtræder rustikke - for ikke at sige rå. Undervisninglokalet med gammeldags brændekomfur kunne vel nok tåle et mere stabilt underlag end murstensgulve. Spisestuens vinduer og gulve har også kendte bedre dage. De to lokaler hører til i hver sin længe og rummer en sovesal på førstesalen med plads til sammenlagt 30 børn, hvortil kommer to lederrum med senge. Marianne Hald håber, der kan skaffes midler til at indrette sovesal i en del af den 140 kvadratmeter store lade, som kun bruges til opbevaring af få sager. Så kan undervisningslokalet gøres større og bedre ved at nedlægge sovesalen ovenpå, forestiller hun sig. Tiden vil vise, hvor langt den nye fjordkommune vil gå med sin naturskole, hvis placering næsten står som et vartegn for fusionen.