Lokalpolitik

Låg på vindmøllesagen fra Try

Naturklagenævnet afviser tre nye klagere fra modstandergruppe

TRY:Naturklagenævnet har som det seneste kapitel i den langvarige sag om den planlagte vindmøllepark ved Gretterholtvej syd for Try nu omsider fået lagt, hvad der ligner et endgyldigt låg på den årelange sag. Det er sket ved at uddele en "julegave" til folkene bag vindmøllepark-ideen - og ved i samme forbindelse at skuffe modstanderne af og naboerne til vindmølleparken. "Jule- og hadegaverne" er af Naturklagenævnet blevet uddelt ved at afvise tre nye klager fra den utilfredse nabogruppe. Det var klager, der gik på kommunens landzonetilladelse og lokalplan for området og på nævnets egen habilitet i sagen. Naturklagenævnet har i den forbindelse slået fast, at der ikke kan klages over kommunens landzonetilladelse - selv om den oprindelige tanke om, at der skulle være tale om en såkaldt erstatnings-vindmøllepark ikke længere er gældende - ligesom det fra nævnets side påpeges, at klagen over lokalplanen er indkommet for sent. Naturklagenævnet finder - i modsætning til klagerne - heller ikke sig selv inhabil i sagen, selv om kommunen undervejs har rådspurgt nævnet for at finde frem til de holdbare beslutninger.