Lån for 21 mio. kr. i omstridt bygning

Det bliver formentlig DLR KREDIT og afviklingsselskabet i Løkken Sparekasse, der skal tage stilling til lejemålet med La Familia.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jernbanegade 24, der huser La Familia på førstesalen er belånt for 21 mio. kroner. Foto: Bente Poder

Ejendommen Jernbanegade 24 i Hjørring, hvor Bandidos-støttegruppen La Familia har lejet sig ind på førstesalen, bliver formentlig ikke nem at sælge med de nuværende lejere. Dermed kan det meget vel blive panthaverne, der skal administrere ejendommen. Et kig i tingbogen afslører da også betydelige gældsposter for den hidtidige ejer, Ejendomsselskabet af 31/12-03 aps., der er ved at blive tvangsopløst. DLR og Sparekasse har pant DLR Kredit har lån for 7,5 mio. kroner i ejendommen, dertil kommer at Løkken Sparekasse har to ejerpantebreve tinglyst i ejendommen på i alt 13,7 mio. kroner. Ud fra tingbogsoplysningerne kan man ikke se, om pantebrevene er udnyttet fuldt ud, men hvis det er tilfældet, er der altså lån i ejendommen for godt 21 mio. kroner. Den offentlige ejendomsvurdering er 12 mio. kroner. Sparekasse træder vande Ole Bjerg, der står i spidsen for den såkaldt røde del af afviklingsselskabet i Løkken Sparekasse, vil for nuværende ikke forholde sig til det omdiskuterede lejemål. - Det er alt for tidligt, at sige noget om endnu, og jeg kan ikke forholde mig til det, siger Ole Bjerg. Han mener også, at det i givet fald bliver DLR Kredit, der står med første prioriteten og dermed dem, der kommer til at have mest at sige. Nødvendige skridt Afdelingschef i DLR byerhverv, Steen Pedersen, understreger, at det er yderst sjældent, at DLR har været nødsaget til at overtage en ejendom, som de har pant i, men han medgiver, at det kan blive svært at sælge en ejendom, hvis den indeholder et meget problematisk lejemål. Og hvis det bliver aktuelt, at de kommer til at overtage ejendommen, vil man se på mulighederne - Hvis vi med loven i hånden, kan gøre noget, så ejendommen bliver nemmere at sælge eller eventuelt får en højere værdi, så vil vi gøre det, siger Steen Pedersen. Lovgivning muliggør opsigelse NORDJYSKE har tidligere dokumenteret, at erhvervslejeloven åbner rige muligheder for at opsige et lejemål, hvis der f.eks. foregår ulovligheder eller hvis lejemålet er til gene for omgivelserne. Foreløbig skal skifteretten i Hjørring tage stilling til fremtiden for de kulsejlede ejendomsselskaber, der administrerer op mod 30 ejendomme i Hjørring. Den hidtidige direktør Anders Hedegaard er, er ifølge Erhvervs og selskabsstyrelsen udtrådt af selskaberne, men siger, at der arbejdes på en rekonstruktion. Med hensyn til Jernbanegade 24 er der selvfølgelig også den mulighed, at rockerne selv køber ejendommen.