Lån & Spar mere end halverede sit halvårsoverskud

AALBORG:Faldende markedsrenter, større hensættelser til tab samt udgifter til flytning af rådgivningscentre var de primære årsager til, at Lån & Spar Banks halvårsoverskud end ikke nåede halvvejs i forhold til overskuddet i første halvår 2002. Bankens basisindtjening faldt således til 11,7 mio. kr. fra 24,7 mio. kr., og samtidig er overskuddet før skat faldet til 9,2 mio. kr. fra 19,0 mio. kr. Hensættelserne udgør en stor del af forklaringen, da der i første halvår 2002 blev tilbageført godt 2 mio. kr. på den konto, mens der i første halvår 2003 er hensat over 9 mio. kr. Ledelsen bemærker dog, at hensættelserne stadig ligger på et lavt niveau for branchen. - Set i lyset af udviklingen i konjunkturforholdene anser bestyrelsen driftudviklingen som værende tilfredsstillende, hvorimod rentefaldet medfører, at det samlede resultat på 9,2 mio. kr. anses for mindre tilfredsstillende, står der i halvårsrapporten. Sammenlignet med første halvår 2002 er det samlede udlån steget med 2,3 pct., mens indlånet ligger på niveau med sidste års. Banken forklarer dog, at der reelt er tale om en stigning på 4,3 pct. i indlånene, da indlån på det nye linkprodukt, Bank Link, ikke tæller i statistikken, og da kunderne har valgt at flytte 255 mio. kr. hertil fra deres puljekonti. For hele 2003 venter Lån & Spar Bank fortsat en basisindtjening efter hensættelser i niveauet 30-35 mio. kr. Så sent som i juli nedjusterede ledelsen dog forventningerne med begrundelsen konjunkturudviklingen og det faldende renteniveau. Der var tidligere ventet 55-65 mio. kr. (RB-Børsen: Tlf: 33411148 Fax: 33937450 E-mail: redaktionrb-borsen.dk)