Lån penge til skole-renoveringer

Kæmpe behov for at flytte murstenene igen koster dyrt, siger b&u-formand

FREDERIKSHAVN:Selv om den kommunale økonomi ikke præcis lægger op til en forbrugsfest, så er der en række opgaver, der trænger sig mere og mere på inden for børne- og ungdomsudvalgets område. Det er ikke mindst de kommunale skoler, der mangler luft under vingerne i forhold til dels den nye folkeskolelov, som slet ikke er så ny længere og dels i forhold til kravene om mere rummelighed i folkeskolen. Umiddelbart efter sommerferien kaster børne- og ungdomsudvalget sig ud i en minutiøs drøftelse af disse store og påtrængende opgaver, men formanden Paul Rode Andersens appel til økonomiudvalget er klar allerede nu: - Lån nu alle de penge til skolerenoveringer, I kan. Den netop indgåede aftale mellem kommunerne og regeringen for økonomien næste år indeholder låneadgang til renoveringer af denne type, og Paul Rode Andersens appel har netop adresse til dette aftalegrundlag. - Vi har mindst tre skoler i kommunen, der har behov for omlægninger i lokalestrukturen for at imødekomme de rammebetingelser, som folkeskoleloven indeholder. - Det gælder de tre gamle byskoler i Frederikshavn og det er tvingende nødvendigt, vi finder ud af, hvordan vi sikrer midler til denne gennemgribende ændring, siger Paul Rode Andersen. I det oplæg, som politikerne allerede har modtaget, er der listet en en række af kostbare udfordringer op - opgaver for små otte millioner kroner. En ansøgning fra Abildgårdskolen om renovering alene tegner sig for knap halvdelen af denne pulje. Og det viser, at det koster meget at flytte de mursten, der engang er sat oven på hinanden. Fælles for disse 25 opgaver der indgår i oplægget, er, at den store renovering af Ørnevejens Skole, Bangsbostrand Skole og Fladstrand Skole ikke er medregnet. Så samlet bliver der tale om et stort tocifret beløb.