EMNER

Lån skal give lavere husleje i Arena Nord

Frederikshavn Kommune forsøger nu "at veksle" en deponeringsfritagelse til kommunal låneoptagelse til Arena Nord. Formålet er at gøre det billigst muligt at drive den selvejende institution og for klubberne at leje lokalerne i Arena Nord. I stedet for at yde kommunegaranti for 15,2 mio. kr. vil man søge Indenrigsministeriet og lov til at optage lån, så kommunen kan yde anlægstilskud på 15,2 mio. kr. Fremgangsmåden betyder ikke merudgifter for kommunen, og fordelen for Arena Nord er, at der ikke skal opkræves så stor leje hos klubberne.